Tom 4, Zeszyt 4, 2006

Spis treści

1. Misja geomatyki w rozwoju leśnictwa
H. Olenderek 9-14
2. Leśnictwo a inicjatywa INSPIRE
J. Adamczyk 17-27
3. Analiza krajobrazu przy użyciu podejścia obiektowego w geoinformacji
J. Adamczyk 29-35
4. Analiza obiektowa jako metoda poprawy jakości klasyfikacji
J. Adamczyk, K. Będkowski 37-46
5. Cyfrowa analiza zależności między barwą koron na zdjęciach lotniczych a stanem zdrowotnym drzew
J. Adamczyk, K. Będkowski 47-54
6. Współczesne metody fotogrametrii i ich zastosowanie w leśnictwie
J. Adamczyk, K. Będkowski, S. Mikrut 55-65
7. Wykorzystanie GPS i dalmierza laserowego w praktyce leśnej
M. Brach, K. Stereńczak 67-74
8. Zastosowanie SIP do wyznaczania ognisk gradacyjnych ważniejszych szkodników liściożernych sosny na przykładzie Puszczy Noteckiej
J. Mozgawa, W. Tracz, G. Kamińska, A. Kolk, L. Sukovata 75-82
9. Nieprofesjonalne spotkania z geomatyką
T. Olenderek 83-91
10. Wykorzystanie leśnej mapy numerycznej w nadleśnictwie na przykładzie Regionajnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu
M. Ostrowski 93-102
11. Zastosowanie zdjęć hemisferycznych w badaniach ekosystemów leśnych
P. Strzeliński 103-112
12. Aktualizacja leśnej mapy numerycznej z wykorzystaniem archiwalnych zdjęć z satelity IKONOS
L. Tomalski 113-117
13. Wprowadzenie do technologii skaningu laserowego w leśnictwie
P. Wężyk 119-132
14. Stan prac nad zintegrowanym systemem katastralnym w świetle potrzeb leśnictwa
Z. Widawska 133-144
15. Wykorzystanie map numerycznych i teledetekcji w turystyce i edukacji leśnej
E. Wiśniewska, K. Stankiewicz 145-153
16. Nowe kierunki pomiaru lasu z wykorzystaniem narzędzi teledetekcyjnych
T. Zawiła-Niedźwiecki, S. Miścicki, M. Zasada, A. Wencel 155-166
17. Studium podyplomowe "Zastosowanie systemów informacji przestrzennej w leśnictwie i ochronie przyrody"
K. Będkowski 169-176
18. Kształcenie w zakresie geomatyki na kierunku leśnictwo
G. Kamińska 177-184
19. Aktualizacja leśnej mapy numerycznej w opiniach jej użytkowników
K. Stereńczak 185-192
20. Badania ankietowe dotyczace korzystania z leśnych map przez osoby pełniące różne funkcje w nadleśnictwach
A. Węgiel 193-204