Tom 4, Zeszyt 4, 2006

Spis treści

1. Misja geomatyki w rozwoju leśnictwa
Heronim Olenderek 9-14
2. Leśnictwo a inicjatywa INSPIRE
Joanna Adamczyk 17-27
3. Analiza krajobrazu przy użyciu podejścia obiektowego w geoinformacji
Joanna Adamczyk 29-35
4. Analiza obiektowa jako metoda poprawy jakości klasyfikacji
Joanna Adamczyk, Krzysztof Będkowski 37-46
5. Cyfrowa analiza zależności między barwą koron na zdjęciach lotniczych a stanem zdrowotnym drzew
Joanna Adamczyk, Krzysztof Będkowski 47-54
6. Współczesne metody fotogrametrii i ich zastosowanie w leśnictwie
Joanna Adamczyk, Krzysztof Będkowski, Sławomir Mikrut 55-65
7. Wykorzystanie GPS i dalmierza laserowego w praktyce leśnej
Michał Brach, Krzysztof Stereńczak 67-74
8. Zastosowanie SIP do wyznaczania ognisk gradacyjnych ważniejszych szkodników liściożernych sosny na przykładzie Puszczy Noteckiej
Jerzy Mozgawa, Wiktor Tracz, Grażyna Kamińska, Andrzej Kolk, Lidia Sukovata 75-82
9. Nieprofesjonalne spotkania z geomatyką
Tomasz Olenderek 83-91
10. Wykorzystanie leśnej mapy numerycznej w nadleśnictwie na przykładzie Regionajnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu
Michal Ostrowski 93-102
11. Zastosowanie zdjęć hemisferycznych w badaniach ekosystemów leśnych
Paweł Strzeliński 103-112
12. Aktualizacja leśnej mapy numerycznej z wykorzystaniem archiwalnych zdjęć z satelity IKONOS
Leszek Tomalski 113-117
13. Wprowadzenie do technologii skaningu laserowego w leśnictwie
Piotr Wężyk 119-132
14. Stan prac nad zintegrowanym systemem katastralnym w świetle potrzeb leśnictwa
Zdzisława Widawska 133-144
15. Wykorzystanie map numerycznych i teledetekcji w turystyce i edukacji leśnej
Emilia Wiśniewska, Krystyna Stankiewicz 145-153
16. Nowe kierunki pomiaru lasu z wykorzystaniem narzędzi teledetekcyjnych
Tomasz Zawiła-Niedźwiecki, Stanisław Miścicki, Michał Zasada, Agata Wencel 155-166
17. Studium podyplomowe "Zastosowanie systemów informacji przestrzennej w leśnictwie i ochronie przyrody"
Krzysztof Będkowski 169-176
18. Kształcenie w zakresie geomatyki na kierunku leśnictwo
Grażyna Kamińska 177-184
19. Aktualizacja leśnej mapy numerycznej w opiniach jej użytkowników
Krzysztof Stereńczak 185-192
20. Badania ankietowe dotyczace korzystania z leśnych map przez osoby pełniące różne funkcje w nadleśnictwach
Andrzej Węgiel 193-204