Tom 1, Zeszyt 1, 2003

Spis treści

1. Etyka geomatyczna
Jerzy Gaździcki 11-19
2. Europejska Infrastruktura Danych Przestrzennych w świetle finalnej wersji programu INSPIRE
Adam Linsenbarth 20-25
3. Rola i znaczenie systemów informacji geograficznej w działalności na rzecz bezpieczeństwa Polski
Zbigniew Lach, Andrzej Łaszczuk 26-37
4. Wymiana danych wchodzących w skład Krajowego Systemu Informacji o Terenie
Piotr Pachół, Jerzy Zieliński 38-52
5. Stan i perspektywy rozwoju Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej
Ewa Janczar, Krzysztof Mączewski 55-64
6. Tworzenie modelowych i powtarzalnych rozwiązań wielopoziomowej infrastruktury regionalnych systemów informacji przestrzennej
Sebastian Graca, Włodzimierz Kessler 65-72
7. Infrastruktura danych przestrzennych Wrocławskiego Systemu Informacji Przestrzennej
Artur Barcikowski, Tomasz Strzelecki 73-80
8. System informacji przestrzennej dla planów zagospodarowania przestrzennego: potrzeby i kierunki rozwoju
Jadwiga Brzuchowska 81-87
9. Multimedialny system informacji przestrzennej dla wspomagania rozwoju obszarów wiejskich przez promowanie ekoturystyki - założenia projektu ReGeo
Emilia Wiśniewska, Tomasz Zawiła-Niedźwiecki, Wieńczysław Plutecki 91-96
10. Kartograficzny model danych w systemach informacji geograficznej
Marek Baranowski 99-102
11. Rola kompresji obrazów w internetowych publikacjach kartograficznych
Krystian Pyka 103-108
12. Metadane w regionalnym systemie informacji przestrzennej
Edward Liszczyk 109-116
13. Kwalifikacja obszarów wymagających scalenia gruntów realizowana w systemie ekspertowym
Konrad Eckes 117-122
14. Komputerowe wspomaganie zarządzania zespolonymi służbami i branżami podstawowej jednostki samorządu terytorialnego
Edward Kołodziński, Grzegorz Betliński, Robert Fedorowicz, Mariusz Ożarowski 125-134
15. Technologia GIS w zintegrowanych systemach ratowniczych
Adam Bujarkiewicz 135-145
16. Multiwizjer - zintegrowana przeglądarka zasobów GIS
Janusz Kwiecień 146-152
17. Rysunek Planistyczny - przedmiot studiów kierunku Gospodarka Przestrzenna na Uniwersytecie Łódzkim
Małgorzata Hanzl 155-163
18. Program edukacyjny GLOBE i jego aspekty geomatyczne
Magdalena Machinko-Nagrabecka 164-170
19. O potrzebie opracowania systemu informacji przestrzennej wspomagającego ochronę wód podziemnych
Janina Rudowicz-Nawrocka 172-175
20. Skanowanie laserowe: od chmury punktów do trójwymiarowego modelu
Waldemar Kubisz 176-177