Tom 1, Zeszyt 1, 2003

Spis treści

1. Etyka geomatyczna
J. Gaździcki 11-19
2. Europejska Infrastruktura Danych Przestrzennych w świetle finalnej wersji programu INSPIRE
A. Linsenbarth 20-25
3. Rola i znaczenie systemów informacji geograficznej w działalności na rzecz bezpieczeństwa Polski
A. Lach, A. Łaszczuk 26-37
4. Wymiana danych wchodzących w skład Krajowego Systemu Informacji o Terenie
P. Pachół, J. Zieliński 38-52
5. Stan i perspektywy rozwoju Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej
E. Janczar, K. Mączewski 55-64
6. Tworzenie modelowych i powtarzalnych rozwiązań wielopoziomowej infrastruktury regionalnych systemów informacji przestrzennej
S. Graca, W. Kessler 65-72
7. Infrastruktura danych przestrzennych Wrocławskiego Systemu Informacji Przestrzennej
A. Barcikowski, T. Strzelecki 73-80
8. System informacji przestrzennej dla planów zagospodarowania przestrzennego: potrzeby i kierunki rozwoju
J. Brzuchowska 81-87
9. Multimedialny system informacji przestrzennej dla wspomagania rozwoju obszarów wiejskich przez promowanie ekoturystyki - założenia projektu ReGeo
E. Wiśniewska, T. Zawiła-Niedźwiecki, W. Plutecki 91-96
10. Kartograficzny model danych w systemach informacji geograficznej
M. Baranowski 99-102
11. Rola kompresji obrazów w internetowych publikacjach kartograficznych
K. Pyka 103-108
12. Metadane w regionalnym systemie informacji przestrzennej
E. Liszczyk 109-116
13. Kwalifikacja obszarów wymagających scalenia gruntów realizowana w systemie ekspertowym
K. Eckes 117-122
14. Komputerowe wspomaganie zarządzania zespolonymi służbami i branżami podstawowej jednostki samorządu terytorialnego
E. Kołodziński, G. Betliński, R. Fedorowicz, M. Ożarowski 125-134
15. Technologia GIS w zintegrowanych systemach ratowniczych
A. Bujarkiewicz 135-145
16. Multiwizjer - zintegrowana przeglądarka zasobów GIS
J. Kwiecień 146-152
17. Rysunek Planistyczny - przedmiot studiów kierunku Gospodarka Przestrzenna na Uniwersytecie Łódzkim
M. Hanzl 155-163
18. Program edukacyjny GLOBE i jego aspekty geomatyczne
M. Machinko-Nagrabecka 164-170
19. O potrzebie opracowania systemu informacji przestrzennej wspomagającego ochronę wód podziemnych
J. Rudowicz-Nawrocka 172-175
20. Skanowanie laserowe: od chmury punktów do trójwymiarowego modelu
W. Kubisz 176-177