Współczesne problem prowadzenia mapy zasadniczej w Polsce

Waldemar Izdebski
Politechnika Warszawska
Wydział Geodezji i Kartografii
Katedra Geodezji i Astronomii Geodezyjnej
Polska

Streszczenie

Mapa zasadnicza prowadzona jest w Polsce od ponad 35 lat. Metody i środki wykorzystywane do jej prowadzenia były zawsze adekwatne do dostępnych środków technicznych. Mapa zasadnicza, od początku jej prowadzenia była najwierniejszym co do treści, i najdokładniejszym co do lokalizacji modelem rzeczywistości wykorzystywanym przede wszystkim do celów urzędowych jako pomoc w projektowaniu i realizacji inwestycji. Obecnie obowiązujące przepisy, związane z implementacją dyrektywy INSPIRE, wnoszą wiele zmian w funkcjonowaniu mapy zasadniczej. Nie zawsze są to jednak zmiany korzystne. W artykule autor przedstawia swoje spostrzeżenia dotyczące problemów w prowadzeniu mapy zasadniczej na bazie ponad 20-letnich doświadczeń związanych z automatyzacją prowadzenia mapy zasadniczej w wielu ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Słowa kluczowe:

dane przestrzenne; mapa zasadnicza; redakcja kartograficzna; skala mapy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Bielecka E., Izdebski W., 2014: Od danych do informacji – teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania mapy zasadniczej . Roczniki Geomatyki t. 12, z. 2 (64): 175-184, PTIP Warszawa.

Instrukcja K-1. 1979. Instrukcja techniczna K-1. GUGiK.

Izdebski W., 2013a: Analiza rozporządzenia w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej. Magazyn Geoinformacyjny GEODETA nr 6: 22-26.

Izdebski W., 2013b: Koncepcja i wdrożenia technologii GEO-MAP. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

Izdebski W., 2014a: Dobre praktyki udziału gmin i powiatów w tworzeniu infrastruktury danych przestrzennych w Polsce. www.izdebski.edu.pl

Izdebski W., 2014b: Internetowe zgłaszanie prac geodezyjnych w technologii iGeoMap/ePODGiK w świetele nowych regulacji prawnych. Magazyn Geoinformacyjny GEODETA nr 9:10-12.

Izdebski W., 2014c: Analiza projektów nowych rozporządzeń ws. bazy danych ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ws. bazy danych obiektów topograficznych i mapy zasadniczej. Magazyn Geoinformacyjny GEODETA nr 12: 10-15.