Informacje dla autorów

Jesteś zainteresowany publikacją w czasopiśmie? Zalecamy zapoznanie się ze stroną O czasopiśmie, jak również z Instrukcją dla autorów.

System zgłoszenia:

Zgłoszenie artykułu do publikacji w Rocznikach Geomatyki (Annals of Geomatics)