Informacje dla autorów

Jesteś zainteresowany publikacją w czasopiśmie? Zalecamy zapoznanie się ze stroną O czasopiśmie, jak również z Instrukcją dla autorów.