Tom 9, Zeszyt 2(46), 2011

Spis treści

1. Wybrane elementy o charakterze przestrzennym schematu aplikacyjnego do zarządzania nieruchomościami
Elżbieta Bielecka, Dorota Latos, Marcin Latos, Paweł Kamiński, Paweł Szura 7-16
2. Zastosowanie technologii wielokryterialnych w zarządzaniu kryzysowym
Agnieszka Chojka 17-22
3. Hybrydowa wizualizacja kartograficzna referencyjnych baz danych typu MRDB
Andrzej Głażewski 23-35
4. Wpływ ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej na wykorzystanie danych przestrzennych w jednostkach administracji samorządowej
Waldemar Izdebski 37-43
5. Ocena funkcjonalności oprogramowania ArcGIS i ERDAS IMAGINE w aspekcie przestrzennego planowania sensorów obserwacyjnych
Jacek Łubczonek 45-52
6. Śląski Topaz - system zarządzania BDOT
Anna Majcher, Karina Palka, Piotr Pachół, Katarzyna Puzia 53-66
7. Wpływ prędkości jednostki hydrograficznej na dokładność uzyskanych modeli dna
Wojciech Maleika, Michał Pałczyński 67-77
8. Technologiczne aspekty opracowania kartograficznych zobrazowań panoramicznych
Paweł Pędzich, Henryk Gałach 79-88
9. Analiza wpływu redukcji odwzorowawczych na wartość wyznaczanych pól powierzchni wieloboków w odwzorowaniach równopolowych
Paweł Pędzich, Marta Kuźma 89-95
10. Wdrażanie węzłów samorządowej infrastruktury usług informacji przestrzennej
Andrzej Sambura, Leszek Litwin 97-109
11. Interoperacyjna baza danych krenologicznych (BDK) jako integralna część infrastruktury przestrzennych danych przyrodniczych Drawieńskiego Parku Narodowego
Marcin Stępień, Urszula Stępień 111-120
12. Kartowanie pokrycia terenów zurbanizowanych przy zastosowaniu klasyfikacji obiektowej zintegrowanych geodanych lotniczego skanowania laserowego oraz zobrazowań GeoEye-1
Piotr Tompalski, Piotr Wężyk 121-132
13. Wizualizacja ścian nabrzeży za pomocą obrazów sonaru skanujacego na potrzeby geoinformacyjnego systemu ochrony portu
Natalia Wawrzyniak, Grzegorz Zaniewicz 133-137