Tom 9, Zeszyt 2(46), 2011

Spis treści

1. Wybrane elementy o charakterze przestrzennym schematu aplikacyjnego do zarządzania nieruchomościami
E. Bielecka, D. Latos, M. Latos, P. Kamiński, P. Szura 7-16
2. Zastosowanie technologii wielokryterialnych w zarządzaniu kryzysowym
A. Chojka 17-22
3. Hybrydowa wizualizacja kartograficzna referencyjnych baz danych typu MRDB
A. Głażewski 23-35
4. Wpływ ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej na wykorzystanie danych przestrzennych w jednostkach administracji samorządowej
W. Izdebski 37-43
5. Ocena funkcjonalności oprogramowania ArcGIS i ERDAS IMAGINE w aspekcie przestrzennego planowania sensorów obserwacyjnych
J. Łubczonek 45-52
6. Śląski Topaz - system zarządzania BDOT
A. Majcher, K. Palka, P. Pachół, K. Puzia 53-66
7. Wpływ prędkości jednostki hydrograficznej na dokładność uzyskanych modeli dna
W. Maleika, M. Pałczyński 67-77
8. Technologiczne aspekty opracowania kartograficznych zobrazowań panoramicznych
P. Pędzich, H. Gałach 79-88
9. Analiza wpływu redukcji odwzorowawczych na wartość wyznaczanych pól powierzchni wieloboków w odwzorowaniach równopolowych
P. Pędzich, M. Kuźma 89-95
10. Wdrażanie węzłów samorządowej infrastruktury usług informacji przestrzennej
A. Sambura, L. Litwin 97-109
11. Interoperacyjna baza danych krenologicznych (BDK) jako integralna część infrastruktury przestrzennych danych przyrodniczych Drawieńskiego Parku Narodowego
M. Stępień, U. Stępień 111-120
12. Kartowanie pokrycia terenów zurbanizowanych przy zastosowaniu klasyfikacji obiektowej zintegrowanych geodanych lotniczego skanowania laserowego oraz zobrazowań GeoEye-1
P. Tompalski, P. Wężyk 121-132
13. Wizualizacja ścian nabrzeży za pomocą obrazów sonaru skanujacego na potrzeby geoinformacyjnego systemu ochrony portu
N. Wawrzyniak, G. Zaniewicz 133-137