Wykorzystanie modelowania danych przestrzennych i ich transformacji (UML, XML, GML) w geologii i hydrogeologii

Tomasz Nałęcz

Polska

Słowa kluczowe:

modele danych przestrzennych; infrastruktura danych przestrzennych; geologia; hydrogeologia

Pełny tekst:

PDF