Wymiana danych wchodzących w skład Krajowego Systemu Informacji o Terenie

P. Pachół
PODGiK w Mikołowie

J. Zieliński
WODGiK w Katowicach

Słowa kluczowe:

Krajowy System Informacji o Terenie; państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny; mapa zasadnicza; baza danych topograficznych

Pełny tekst:

PDF