Wojewódzka Baza Ochrony Gruntów Rolnych jako komponent infrastruktury informacji przestrzennej województwa dolnośląskiego

Tomasz Figurski
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Polska

Krzysztof Owsianik
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Polska

Robert Pajkert
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Polska

Słowa kluczowe:

infrastruktura informacji przestrzennej; INSPIRE; Urban Soil Management System

Pełny tekst:

PDF