Tom 3, Zeszyt 1, 2005

Spis treści

1. Koncepcja systemu informacji przestrzennej o rezerwatach biosfery
Joanna Adamczyk 9-20
2. Pozyskiwanie danych dla wyceny nieruchomości z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej
Piotr Cichociński 21-26
3. Analiza i planowanie dozoru za pomocą narzędzi GIS i CAD
Konrad Eckes 27-39
4. Laboratorium DGNSS/GIS POLPOS w ramach europejskiego systemu EUPOS
Andrzej Fellner, Janusz Śledziński, Paweł Trómiński, Józef Zając 41-50
5. Aspekty ochrony własności intelektualnej w geomatyce
Małgorzata Gajos 51-58
6. Geowizualizacja hydrograficznych danych pomiarowych
Dariusz Grabiec, Benedykt Hac, Marek Szatan 59-63
7. Analiza możliwości zastosowania norm ISO oraz wykorzystania inicjatywy INSPIRE w kartografii górniczej
Artur Krawczyk 66-71
8. Analiza sąsiedztwa mikroregionów na podstawie danych przestrzennych zapisanych w formie grafu geometrycznego
Elżbieta Lewandowicz 73-82
9. Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa
Krzysztof Mączewski, Aneta Staniewska 83-91
10. Perspektywy i możliwości wykorzystania systemów cyfrowych map morskich dla potrzeb gospodarki i turystyki morskiej
Janusz Ogrodniczak, Dariusz Grabiec 93-100
11. Baza metadanych na poziomie powiatu i województwa
Piotr Pachół 101-116
12. Organizacyjne, tachniczne i ekonomiczne bariery prowadzenia bazy danych topografiocznych WODGiK na przykładzie województwa śląskiego
Piotr Pachół, Jerzy Zieliński 117-129
13. Uwarunkowania fizjograficzne i techniczne wpływające na percepcję obrazu obserwowanego na ekranie monitora
Krystian Pyka 131-137
14. Koncepcja harmonizacji baz danych tematycznych GUGiK i PIG w oparciu o jednorodny system danych referencyjnych
Małgorzata Sikorska-Maykowska, Robert Olszewski 139-145
15. Metoda profili w budowie numerycznego modelu rzeźby terenu
Andrzej Stateczny, Magdalena Kozak 147-153
16. Aspekty wizualizacji rzeźby terenu w czasie rzeczywistym
Andrzej Stateczny, Tomasz Łagowski 155-161
17. Wykorzystanie systemu informacji przestrzennej nadleśnictwa do wariantowego planowania zadań gospodarczych
Paweł Strzeliński 163-172
18. Geodezja w kategoriach czasoprzestrzennych - wizjonerstwo czy realizm?
Karol Szeliga 173-184
19. Technologie geoinformatyczne w realizacji dyrektyw i konwencji UE w zakresie informacji o środowisku
Andrzej Świąder, Piotr Wężyk, Robert Wańczyk 185-192
20. Wykorzystanie sysytemu informacji przestrzennej do optymalizowania przebiegu leśnych ścieżek edukacyjnych
Andrzej Węgiel, Dariusz Rutkowski, Paweł Oleszkiewicz 193-203