Tom 3, Zeszyt 1, 2005

Spis treści

1. Koncepcja systemu informacji przestrzennej o rezerwatach biosfery
J. Adamczyk 9-20
2. Pozyskiwanie danych dla wyceny nieruchomości z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej
P. Cichociński 21-26
3. Analiza i planowanie dozoru za pomocą narzędzi GIS i CAD
K. Eckes 27-39
4. Laboratorium DGNSS/GIS POLPOS w ramach europejskiego systemu EUPOS
A. Fellner, J. Śledziński, P. Trómiński, J. Zając 41-50
5. Aspekty ochrony własności intelektualnej w geomatyce
M. Gajos 51-58
6. Geowizualizacja hydrograficznych danych pomiarowych
D. Grabiec, B. Hac, M. Szatan 59-63
7. Analiza możliwości zastosowania norm ISO oraz wykorzystania inicjatywy INSPIRE w kartografii górniczej
A. Krawczyk 66-71
8. Analiza sąsiedztwa mikroregionów na podstawie danych przestrzennych zapisanych w formie grafu geometrycznego
E. Lewandowicz 73-82
9. Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa
K. Mączewski, A. Staniewska 83-91
10. Perspektywy i możliwości wykorzystania systemów cyfrowych map morskich dla potrzeb gospodarki i turystyki morskiej
J. Ogrodniczak, D. Grabiec 93-100
11. Baza metadanych na poziomie powiatu i województwa
P. Pachół 101-116
12. Organizacyjne, tachniczne i ekonomiczne bariery prowadzenia bazy danych topografiocznych WODGiK na przykładzie województwa śląskiego
P. Pachół, J. Zieliński 117-129
13. Uwarunkowania fizjograficzne i techniczne wpływające na percepcję obrazu obserwowanego na ekranie monitora
K. Pyka 131-137
14. Koncepca harmonizacji baz danych tematycznych GUGiK i PIG w oparciu o jednorodny system danych referencyjnych
M. Sikorska-Maykowska, R. Olszewski 139-145
15. Metoda profili w budowie numerycznego modelu rzeźby terenu
A. Stateczny, M. Kozak 147-153
16. Aspekty wizualizacji rzeźby terenu w czasie rzeczywistym
A. Stateczny, T. Łagowski 155-161
17. Wykorzestanie systemu informacji przestrzennej nadleśnictwa do wariantowego planowania zadań gospodarczych
P. Strzeliński 163-172
18. Geodezja w kategoriach czasoprzestrzennych - wizjonerstwo czy realizm?
K. Szeliga 173-184
19. Technologie geoinformatyczne w realizacji dyrektyw i konwencji UE w zakresie informacji o środowisku
A. Świąder, P. Wężyk, R. Wańczyk 185-192
20. Wykorzystanie sysytemu informacji przestrzennej do optymalizowania przebiegu leśnych ścieżek edukacyjnych
A. Węgiel, D. Rutkowski, P. Oleszkiewicz 193-203