Zastosowanie klasyfikacji obiektowej wysokorozdzielczych obrazów teledetekcyjnych oraz analiz przestrzennych GIS w kartowaniu drzewostanów

R. Kok
Landconsult.de, Niemcy

K. Kozioł
Akademia Rolnicza w Krakowie

P. Wężyk
Akademia Rolnicza w Krakowie

Słowa kluczowe:

QuickBird; segmentacja; filtry Sobela; NDVI; algorytm Delanuay'a; struktura pozioma drzewostanów; kartowanie

Pełny tekst:

PDF