Wpływ prędkości jednostki hydrograficznej na dokładność uzyskanych modeli dna

Wojciech Maleika

Polska

Michał Pałczyński

Polska

Słowa kluczowe:

cyfrowy model terenu; sondaż batymetryczny; echosonda wielowiązkowa

Pełny tekst:

PDF