Wykorzystanie metod geostatystyki do wspomagania klasyfikacji mikrofalowych zdjęć satelitarnych

Krystyna Stankiewicz
Instytut Geodezji i Kartografii
Polska

Emilia Wiśniewska
Instytut Geodezji i Kartografii
Polska

Słowa kluczowe:

klasyfikacja; ENVISAT; polaryzacja; wilgotność gleby; kriging

Pełny tekst:

PDF