Współczesne możliwości pomiaru szczegółów sytuacyjnych w przestrzeni leśnej

M. Brach
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Słowa kluczowe:

GPS; DGPS; geodezja leśna; tachimetr elektroniczny

Pełny tekst:

PDF