Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Tom 10, Zeszyt 4(54), 2012 Geoportal GS Soil Poland
Stanisław Białousz, Jerzy Chmiel, Anna Fijałkowska, Sebastian Różycki
Streszczenie   PDF
 
Tom 12, Zeszyt 4(66), 2014 Geoportal jako narzędzie wspomagające prace geologiczno-inżynierskie na przykładzie projektu ISMOP
Michał Lupa, Andrzej Leśniak
Streszczenie   PDF
 
Tom 11, Zeszyt 5(62), 2013 Geoportal na potrzeby procesu scalania i wymiany gruntów
Izabela Basista
Streszczenie   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 5, 2007 Geoportale infrastruktur danych przestrzennych w opiniach użytkowników
Joanna Adamczyk
Szczegóły   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 6, 2009 Geoportale miejskie i turystyczne na przykładzie Częstochowy
Kajetan Wojsyk, Marcin Bajorski, Maciej Bednarski
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 4(54), 2012 Geoportale regionalne wybranych krajów Europy - studium porównawcze
Dariusz Dukaczewski, Agata Ciołkosz-Styk, Maciej Sochacki
Streszczenie   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 8, 2007 Geoprzestrzeń wydarzeń biblijnych
Adam Linsenbarth
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 1, 2005 Geowizualizacja hydrograficznych danych pomiarowych
Dariusz Grabiec, Benedykt Hac, Marek Szatan
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 4, 2005 Geowizualizacja w procesie planowania przestrzennego
Maria Andrzejewska, Marek Baranowski, Monika Rusztecka
Szczegóły   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 3, 2008 GIS a koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju
Sławomir Anusz
Szczegóły   PDF
 
Tom 11, Zeszyt 4(61), 2013 GIS w archeologii - przykład prospekcji i inwentaryzacji dziedzictwa archeologiczno-przemysłowego
Rafał Zapłata, Marcin Borowski
Streszczenie   PDF
 
Tom 11, Zeszyt 4(61), 2013 GIS w hydrologii Lublina
Wojciech Sobolewski, Leszek Gawrysiak
Streszczenie   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 1, 2004 GIS w Polsce: rozwój ukierunkowany na infrastruktury danych przestrzennych
Jerzy Gaździcki, Adam Linsenbarth
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 16, Zeszyt 2(81), 2018 GIS w pracy urbanisty – konieczność czy szansa?
Anna Michalik
Streszczenie   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 6(56), 2012 Globalne aspekty zarządzania informacją geoprzestrzenną
Jerzy Gaździcki
Streszczenie   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 2, 2004 GML 3.0 jako standard zapisu informacji geograficznej
Alina Kmiecik
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 3, 2005 GPS w zarządzaniu informacją o środowisku
Maciej Antosiewicz, Piotr Wężyk
Szczegóły   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 2, 2004 Grafy jako narzędzie do definiowania relacji topologicznych pomiędzy danymi przestrzennymi
Elżbieta Lewandowicz
Szczegóły   PDF
 
Tom 11, Zeszyt 4(61), 2013 Grodziska Ziemi Chełmińsko-Dobrzyńskiej w świetle analiz geoprzestrzennych
Marcin Sobiech
Streszczenie   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 1, 2007 Harmonizacja baz danych referencyjnych - niezbędny krok ku budowie krajowej infrastruktury danych przestrzennych
Dariusz Gotlib, Adam Iwaniak, Robert Olszewski
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 4(48), 2011 Harmonizacja danych przestrzennych dotyczących transgranicznego obszaru chronionego na przykładzie Karkonoskiego Parku Narodowego oraz Krkonosského Národního Parku w ramach projektu "Karkonosze w INSPIRE - wspólny GIS dla ochrony przyrody"
Maria Andrzejewska, Zygmunt Jała, Monika Rusztecka
Szczegóły   PDF
 
Tom 11, Zeszyt 3(60), 2013 Harmonizacja danych przestrzennych w kontekście dyrektywy INSPIRE na przykładzie Mapy Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:10 000
Jaromir Borzuchowski, Michał Olszar
Streszczenie   PDF
 
Tom 13, Zeszyt 4(70), 2015 Harmonizacja modeli pojęciowych BDOT10k i BDOT500 w kontekście wymiany danych
Joanna Bac-Bronowicz, Andrzej Głażewski, Piotr Liberadzki, Izabela Wilczyńska
Streszczenie   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 2(46), 2011 Hybrydowa wizualizacja kartograficzna referencyjnych baz danych typu MRDB
Andrzej Głażewski
Szczegóły   PDF
 
Tom 11, Zeszyt 5(62), 2013 Idea wykorzystania usług sieciowych do tworzenia map tematycznych wykorzystujących dane satelitarne
Anna Fiedukowicz, Agata Pillich-Kolipińska
Streszczenie   PDF
 
Tom 14, Zeszyt 4(74), 2016 Identyfikacja kierunków zmian profilu koła i zainteresowań studentów na przykładzie 10 lat istnienia KNGK Geoinformatyka
Mateusz Jabłoński, Artur Krawczyk, Agnieszka Ochałek
Streszczenie   PDF
 
Tom 15, Zeszyt 1(76), 2017 Identyfikacja punktów dawnych sieci triangulacyjnych na obszarze powiatu ostrowieckiego
Piotr Banasik, Kazimierz Bujakowski
Streszczenie   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 6, 2008 Identyfikacja zasobów danych przestrzennych gospodarki wodnej w kontekście potrzeb planowania
Małgorzata Barszczyńska, Elżbieta Łasut, Tomasz Walczykiewicz
Szczegóły   PDF
 
Tom 12, Zeszyt 2(64), 2014 IIP z perspektywy uczestników szkoleń
Agnieszka Chojka
Streszczenie   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 3, 2008 Implementacja dyrektywy INSPIRE w Polsce: stan aktualny, problemy i wyzwania
Jerzy Gaździcki
Szczegóły   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 6, 2009 Implementacja dyrektywy INSPIRE w Republice Federalnej Niemiec
Mateusz Badowski
Szczegóły   PDF
 
Tom 11, Zeszyt 1(58), 2013 Implementacja dyrektywy INSPIRE w temacie Zagospodarowanie przestrzenne – wskaźniki monitoringu dla Polski na rok 2012
Andrzej Affek
Streszczenie   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 1, 2007 Implementacja SDI z wykorzystaniem wolnego oprogramowania
Adam Iwaniak, Adam Śliwiński
Szczegóły   PDF
 
Tom 15, Zeszyt 1(76), 2017 Implementacja usługi SOS – sukcesy i porażki
Agnieszka Chojka, Dawid Łuszczki
Streszczenie   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 3, 2005 Implikacje dyrektywy INSPIRE
Jerzy Gaździcki
Szczegóły   PDF
 
Tom 15, Zeszyt 2(77), 2017 Informacja geoprzestrzenna w Polsce: rozwój i nowe wyzwania
Jerzy Gaździcki
Streszczenie   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 4, 2008 Informacja przestrzenna o prądach morskich w planowaniu akcji ratowniczych na morzu
Jerzy Pyrchla, Marek Przyborski
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 6, 2007 Informacja przestrzenna w naukach o Ziemi
Bogdan Ney
Szczegóły   PDF
 
Tom 15, Zeszyt 2(77), 2017 Informacja przestrzenna w Polsce – teoria i praktyka
Waldemar Izdebski
Streszczenie   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 2, 2008 Informacja przestrzenna w prawie administracyjnym
Grażyna Szpor
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 14, Zeszyt 3(73), 2016 Informacja referencyjna dla planów zagospodarowania przestrzennego w systemach geoinfomacyjnych
Joanna Jaroszewicz, Zenon Parzyński
Streszczenie   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 1, 2006 Informacja z satelitów meteorologicznych w stanach zagrożeń naturalnych
Piotr Struzik
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 3, 2005 Infrastruktura danych przestrzennych w Polsce - wstępne wyniki ogólnopolskiej ankiety
Francis Harvey, Adam Iwaniak
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 1, Zeszyt 1, 2003 Infrastruktura danych przestrzennych Wrocławskiego Systemu Informacji Przestrzennej
Artur Barcikowski, Tomasz Strzelecki
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 6, 2007 Infrastruktura informacji geodezyjnej i kartograficznej
Adam Iwaniak
Szczegóły   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 4, 2008 Infrastruktura informacji geodezyjnej i kartograficznej miasta Tychy
Alicja Kulka
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 7(57), 2012 Infrastruktura informacji przestrzennej w budowie - szanse i zagrożenia dla samorządu m.st. Warszawy
Tomasz Myśliński
Streszczenie   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 2, 2004 Infrastruktura informacji przestrzennej w krajach Wspólnoty w świetle projektu dyrektywy Unii Europejskiej INSPIRE
Adam Linsenbarth
Szczegóły   PDF
 
Tom 11, Zeszyt 3(60), 2013 Infrastruktura informacji przestrzennej w świetle doświadczeń wdrożeniowych w Polsce
Jerzy Gaździcki
Streszczenie   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 8, 2007 Infrastruktury informacji przestrzennej oraz ich relacje względem dziedzictwa kulturowego
Jerzy Gaździcki
Szczegóły   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 5, 2008 Inicjatywa OWS-5 – kolejny etap rozwoju i harmonizacji specyfikacji OGC dotyczących geoprzestrzennych usług sieciowych
Janusz Michalak
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 8, 2007 INSPIRE - od inicjatywy do dyrektywy
Adam Linsenbarth
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 5(49), 2011 INSPIRE w kontekście Europejskiej agendy cyfrowej
A. Annoni
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 5(49), 2011 INSPIRE w kontekście Europejskiej Agendy Cyfrowej
Alessandro Annoni
Szczegóły   PDF (English)   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 6, 2008 Integracja baz danych o polskich mokradłach i torfowiskach w systemie „GIS Mokradła"
Zuzanna Oświecimska-Piasko, Hubert Piórkowski, Janusz Ostrowski
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 1(37), 2010 Integracja baz danych tematycznych i referencyjnych w ramach tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce
Robert Olszewski, Renata Graf, Andrzej Macias, Arkadiusz Kołodziej, Tomasz Berus
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 3, 2005 Integracja danych przestrzennych na przykładach systemów województw: śląskiego i zachodniopomorskiego
Andrzej Sambura, Marcin Bajorski
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 1, 2007 Integracja danych przestrzennych o środowisku naturalnym - wyzwanie dla instytucji z branży ochrony środowiska?
Tomasz Nałęcz
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 3(53), 2012 Integracja danych topograficznych, nawigacyjnych, hydrodynamicznych i meteorologicznych w morskiej strefie przybrzeżnej za pomocą mapy hybrydowej
Jerzy Pyrchla, Marek Kowalewski
Streszczenie   PDF
 
Tom 11, Zeszyt 1(58), 2013 Integracja hydroakustycznych i magnetometrycznych metod w procesie pozyskiwania geodanych hydrograficznych
Andrzej Stateczny
Streszczenie   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 4, 2005 Integracja technik geomatycznych w badaniach przyrodniczych na przykładzie kartowania szaty roślinnej Tatr Wysokich
Piotr Wężyk, Joanna Wrzodak
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 3, 2006 Intensywność gospodarki leśnej a heterogeniczność krajobrazu leśnego
Mieczysław Kunz, Andrzej Nienartowicz
Szczegóły   PDF
 
Tom 15, Zeszyt 3(78), 2017 Interaktywna mapa obozu koncentracyjnego KL Płaszów w aplikacji ArcGIS Story Map
Anna Kuryłowicz, Marzena Koziak, Krystian Kozioł
Streszczenie   PDF
 
Tom 14, Zeszyt 3(73), 2016 Interaktywny geoserwis dotyczący gwałtownych wezbrań i powodzi błyskawicznych wykorzystujący obserwacje VGI i PGI
Kamil Jawgiel
Streszczenie   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 2(46), 2011 Interoperacyjna baza danych krenologicznych (BDK) jako integralna część infrastruktury przestrzennych danych przyrodniczych Drawieńskiego Parku Narodowego
Marcin Stępień, Urszula Stępień
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 3(47), 2011 Interoperacyjność danych w praktyce: problemy harmonizacji nazw jednostek administracyjnych w rejestrach publicznych
Elżbieta Lewandowicz, Alicja Packa
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 1(45), 2011 Interoperacyjność systemów informacji geoprzestrzennych związanych z wdrożeniem standardu wymiany danych geologicznych GeoSciML - pierwsze przykłady zastosowań w geologii
Urszula Stępień, Marcin Słodkowski, Anna Tekielska
Szczegóły   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 1, 2004 Intranet oraz Internet GIS na potrzeby administracji publicznej - doświadczenia Wielkiej Brytanii
Sebastian Stachowicz
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 6, Zeszyt 3, 2008 Inwentaryzacja i monitoring pokrycia terenu w Europie: pierwszy produkt serwisu szybkiej ścieżki GMES
Elżbieta Bielecka
Szczegóły   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 2, 2008 Jak nowe technologie informatyczne mogą ograniczać dostępność i bezpieczeństwo informacji
Andrzej Michalski
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 14, Zeszyt 2(72), 2016 Jakość danych OpenStreetMap – analiza informacji o budynkach na terenie Siedlecczyzny
Joanna Nowak Da Costa, Elżbieta Bielecka, Beata Całka
Streszczenie   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 5, 2008 Języki pochodne od GML i z nim powiązane
Janusz Michalak
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 5(49), 2011 Jubileusz osiemdziesiątych urodzin Profesora Jerzego Gaździckiego
E. Musiał
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 5(49), 2011 Jubileusz osiemdziesiątych urodzin Profesora Jerzego Gaździckiego
Ewa Musiał
Szczegóły   PDF (English)   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 3(53), 2012 Kartograficzne aspekty zastosowania data mining do pozyskiwania wiedzy z danych Powszechnego Spisu Rolnego i Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań
Anna Fiedukowicz, Jędrzej Gąsiorowski
Streszczenie   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 2, 2005 Kartograficzne wspomaganie procesów decyzyjnych w rewitalizacji krajobrazowej zieleni miejskiej
Ireneusz Wyczałek
Szczegóły   PDF
 
Tom 1, Zeszyt 1, 2003 Kartograficzny model danych w systemach informacji geograficznej
Marek Baranowski
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 2(46), 2011 Kartowanie pokrycia terenów zurbanizowanych przy zastosowaniu klasyfikacji obiektowej zintegrowanych geodanych lotniczego skanowania laserowego oraz zobrazowań GeoEye-1
Piotr Tompalski, Piotr Wężyk
Szczegóły   PDF
 
Tom 14, Zeszyt 3(73), 2016 Kataster nieruchomości na tle infrastruktury informacji przestrzennej
Jerzy Gaździcki
Streszczenie   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 3(53), 2012 Kataster wielowymiarowy i uwarunkowania jego implementacji w Polsce
Jarosław Bydłosz
Streszczenie   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 3, 2005 KAWK jako jedna z pierwszych prób integracji danych przestrzennych o znaczeniu regionalnym
Krystian Pyka
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 3(47), 2011 Kierunki badań zastosowania technologii GIS w ochronie środowiska: analiza polskiego czasopiśmiennictwa naukowego
Małgorzata Gajos, Edyta Sierka
Szczegóły   PDF
 
Tom 12, Zeszyt 1(63), 2014 Kierunki zastosowania bezzałogowych statków powietrznych w leśnictwie i ochronie przyrody
Paweł Szymański
Streszczenie   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 2, 2009 Klasyfikacja form pokrycia terenu na podstawie wieloczasowych zdjęć satelitarncyh MODIS
Katarzyna Ewa Lewińska
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 15, Zeszyt 1(76), 2017 Klasyfikacja granic przestrzennych w zarządzaniu informacją o środowisku
Ryszard Kozakiewicz
Streszczenie   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 2, 2009 Klasyfikacja jednostek morfometrycznych na podstawie numerycznych modeli terenu: zastosowania w klasyfikacji pokrycia terenu
Francisco Javier Lozano Parra, Álvaro Gómez Gutiérrez, Manuel Pulido Fernández, Joaquin Francisco Lavado Contador
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 3, Zeszyt 2, 2005 Klasyfikacja obiektowa narzędziem wspomagającym proces interpretacji zdjęć satelitarnych
Stanisław Lewiński
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 3(47), 2011 Klasyfikacja obszarów ze względu na wybrane warunki środowiskowe w relacji do opadu na obszarze Dolnego Śląska
Joanna Bac-Bronowicz, Piotr Grzempowski
Szczegóły   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 2, 2009 Klasyfikacja upraw za pomocą sieci neuronowych z wykorzystaniem lotniczych obrazów hiperspektralnych
Dawid Olesiuk, Martin Bachmann, Martin Habermeyer, Wieke Heldens, Bogdan Zagajewski
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 9, Zeszyt 3(47), 2011 Komentarz naukowy map tematycznych GUGiK - nowoczesne metadane tematyczne bazy danych SOZO i HYDRO
Zofia Szczepaniak-Kołtun
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 3, 2006 Kompleksowa ocena dokładności wielkoskalowych opracowań cyfrowych miasta Zielona Góra
Władysław Dąbrowski, Adam Doskocz
Szczegóły   PDF
 
Tom 1, Zeszyt 1, 2003 Komputerowe wspomaganie zarządzania zespolonymi służbami i branżami podstawowej jednostki samorządu terytorialnego
Edward Kołodziński, Grzegorz Betliński, Robert Fedorowicz, Mariusz Ożarowski
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 7(57), 2012 Koncepcja architektury systemu generalizacji obiektów przestrzennych na przykładzie zabudowy
Tadeusz Chrobak, Krystian Kozioł, Artur Krawczyk, Michał Lupa
Streszczenie   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 1, 2008 Koncepcja atlasu hydrologicznego dorzecza Górnej Odry
Damian Absalon, Jaromir Kaňok
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 4, Zeszyt 3, 2006 Koncepcja bazy danych fotogrametrycznych bliskiego zasięgu
Artur Janowski, Piotr Sawicki, Jakub Szulwic
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 3(53), 2012 Koncepcja generalizacji relacji topologicznych w wielorozdzielczej bazie danych georeferencyjnych
Bartłomiej Bielawski
Streszczenie   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 3, 2005 Koncepcja geoportalu regionalnego
Grzegorz Głowacki, Lech Nowogrodzki, Katarzyna Sosnowska
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 1(37), 2010 Koncepcja geoportalu tematycznego NATURE-SDIplus w kontekście implementacji zapisów dyrektywy INSPIRE
Robert Olszewski, Stanisława Mogiłło-Suchowera, Marek Brylski, Alina Kmiecik
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 1, 2005 Koncepcja harmonizacji baz danych tematycznych GUGiK i PIG w oparciu o jednorodny system danych referencyjnych
Małgorzata Sikorska-Maykowska, Robert Olszewski
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 2, 2007 Koncepcja harmonizacji baz danych tematycznych SOZO i HYDRO z referencyjną bazą VMap L2 drugiej edycji
Tomasz Berus, Arkadiusz Kołodziej, Robert Olszewski
Szczegóły   PDF
 
Tom 11, Zeszyt 3(60), 2013 Koncepcja i opracowanie Geoportalu AGH
Łukasz Parkitny, Michał Lupa, Karolina Materek, Adam Inglot, Paweł Pałka, Katarzyna Mazur, Krystian Kozioł, Monika Chuchro
Streszczenie   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 5, 2008 Koncepcja i realizacja intemetowego serwisu geoinformacyjnego udostępniającego dane referencyjne i tematyczne
Joanna Bac-Bronowicz, Tomasz Berus, Artur Karyś, Paweł Kowalski, Robert Olszewski
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 4(48), 2011 Koncepcja i studium implementacji w architekturze SOA sieciowej usługi generalizacji informacji geograficznej
Tomasz Berus, Robert Olszewski, Agata Pillich-Kolipińska
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 2, 2006 Koncepcja jednolitego modelu danych georeferencyjnych jako podstawy Publicznego Rejestru Danych Przestrzennych w Polsce
Piotr Pachół, Jerzy Zieliński
Szczegóły   PDF
 
Tom 11, Zeszyt 1(58), 2013 Koncepcja katalogu obiektów planistycznych zagospodarowania przestrzennego
Joanna Jaroszewicz, Małgorzata Denis, Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska
Streszczenie   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 3, 2009 Koncepcja kierunku studiów w dziedzinie geoinformacji
Andrzej Stateczny
Szczegóły   PDF
 
Tom 13, Zeszyt 1(67), 2015 Koncepcja pozyskania danych na potrzeby multimedialnego przewodnika mobilnego po szlakach turystycznych
Renata Pelc-Mieczkowska
Streszczenie   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 5(55), 2012 Koncepcja quasi-obiektowej metody analizy wielospektralnych zdjęć lotniczych i jej zastosowania do analizy składu gatunkowego drzewostanów
Krzysztof Będkowski, Krzysztof Stereńczak
Streszczenie   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 1, 2005 Koncepcja systemu informacji przestrzennej o rezerwatach biosfery
Joanna Adamczyk
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 3, 2006 Koncepcja systemu inwentaryzacji indywidualnych form ochrony przyrody
Paweł Próchnicki
Szczegóły   PDF
 
Tom 17, Zeszyt 4(87), 2019 Koncepcja systemu kierowania geoinformatycznego (SKG) cywilizacja 8D
Andrew Targowski
Streszczenie   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 3(53), 2012 Koncepcja systemu rozpowszechniania i wymiany wiedzy o georeferencyjnej bazie danych
Tomasz Berus, Bartłomiej Bielawski, Paweł Kowalski, Robert Olszewski, Agata Pillich-Kolipińska
Streszczenie   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 2, 2004 Koncepcja utworzenia bazy informacji o geodezyjnej obsłudze inwestycji inżynierskich
Ryszard Kowalski, Janina Zaczek-Peplińska
Szczegóły   PDF
 
Tom 16, Zeszyt 4(83), 2018 Koncepcja wielofunkcyjnego systemu informacji przestrzennej wspomagającego zarządzanie i użytkowanie nieruchomości Politechniki Warszawskiej
Dariusz Gotlib, Miłosz Gnat
Streszczenie   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 1(45), 2011 Koncepcja wspólnej bazy danych dla rejonów przygranicznych Niemiec i Polski na poziomie szczegółowości 1:10 000
Zenon Parzyński, Jacek Uchański, Jerzy Zieliński
Szczegóły   PDF
 
Tom 15, Zeszyt 2(77), 2017 Kontekstowa generalizacja konturów zabudowy z wykorzystaniem narzędzi morfologii matematycznej
Marta Leszczuk, Izabela Karsznia
Streszczenie   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 2, 2007 Konwersja bazy danych VMap L2 pierwszej edycji do struktury użytkowej
Joanna Bac-Bronowicz, Arkadiusz Kołodziej, Paweł Kowalski, Robert Olszewski
Szczegóły   PDF
 
Tom 11, Zeszyt 1(58), 2013 Krajowa infrastruktura informacji przestrzennej jako źródło danych dla Systemu Informacji o Zlewni (RBIS)
Wojciech Drzewiecki, Tomasz Bergier, Wolfgang Flügel, Manfred Fink, Björn Pfenning, Katarzyna Bernat
Streszczenie   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 3, 2005 Krakowskie doświadczenia w zakresie systemow informacji przestrzennej
Tadeusz Chrobak
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 3(53), 2012 Kriging blokowy oraz metody GIS w geostatystycznym szacowaniu metanonośności w kopalniach węgla kamiennego
Henryk Badura, Jarosław Zawadzki, Piotr Fabijańczyk
Streszczenie   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 3, 2004 Kształcenie i upowszechnianie wiedzy w zakresie systemów geoinformacyjnych
Józef Woźniak
Szczegóły   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 3, 2009 Kształcenie w dziedzinie geoinformacji na kierunku górnictwa i geologii
Jan Blachowski, Józef Woźniak
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 7(57), 2012 Kształcenie w dziedzinie hydrografii
Andrzej Stateczny
Streszczenie   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 3, 2009 Kształcenie w zakresie budowy infrastruktur informacji przestrzennej: propozycje programowe
Agnieszka Chojka, Wojciech Pachelski, Zenon Parzyński, Agnieszka Zwirowicz
Szczegóły   PDF
 
Tom 14, Zeszyt 2(72), 2016 Kształcenie w zakresie geoinformacji w Akademii Morskiej w Szczecinie
Andrzej Stateczny
Streszczenie   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 3, 2009 Kształcenie w zakresie geoinformatyki na kierunku geofrafia
Jacek Kozak, Piotr Werner, Zbigniew Zwoliński
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 3(47), 2011 Kształcenie w zakresie geoinformatyki na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej w Olsztynie - propozycje programowe specjalności na studiach drugiego stopnia
Michał Bednarczyk, Kamil Kowalczyk, Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska
Szczegóły   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 3, 2009 Kształcenie w zakresie geomatyki górniczej
Artur Krawczyk
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 4, 2006 Kształcenie w zakresie geomatyki na kierunku leśnictwo
Grażyna Kamińska
Szczegóły   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 3, 2004 Kształcenie w zakresie geomatyki na wydziałach leśnych
Heronim Olenderek, Tomasz Olenderek
Szczegóły   PDF
 
Tom 13, Zeszyt 2(68), 2015 Kształcenie w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej: propozycje zastosowania technik blended learning
Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska, Agnieszka Chojka
Streszczenie   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 6, 2007 Kształcenie w zakresie systemów informacji przestrzennej dla administracji publicznej - potrzeby, stan i rozwój
Stanisław Białousz
Szczegóły   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 6, 2009 Kurs szkoleniowy "Wszechnica GIS": modelowanie pojęciowe w projektowaniu i implementacji systemów geoinformacyjnych
Elżbieta Bielecka, Dariusz Dukaczewski
Szczegóły   PDF
 
Tom 1, Zeszyt 1, 2003 Kwalifikacja obszarów wymagających scalenia gruntów realizowana w systemie ekspertowym
Konrad Eckes
Szczegóły   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 2, 2009 Kwantyfikacja odsłoniętej gleby oraz jej dynamika czasoprzestrzenna z wykorzystaniem różnych metod klasyfikacji obrazu
Manuel Pulido Fernández, Joaquin Francisco Lavado Contador, Álvaro Gómez Gutiérrez, Francisco Javier Lozano Parra
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 3, Zeszyt 1, 2005 Laboratorium DGNSS/GIS POLPOS w ramach europejskiego systemu EUPOS
Andrzej Fellner, Janusz Śledziński, Paweł Trómiński, Józef Zając
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 7(43), 2010 Leśna mapa numeryczna podstawą leśnej infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce
Jerzy Gaździcki
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 5(55), 2012 Leśna mapa numeryczna w zagospodarowaniu turystycznym obszarów leśnych
Joanna Adamczyk
Streszczenie   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 4, 2006 Leśnictwo a inicjatywa INSPIRE
Joanna Adamczyk
Szczegóły   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 2, 2008 Lokalny plan ograniczania skutków powodzi dla małej miejscowości: rola GIS
Paweł Madej, Małgorzata Barszczyńska, Roman Konieczny
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 2, Zeszyt 2, 2004 Lotnicza sieć polskich permanentnych stacji RTK DGPS w europejskim systemie CNS/ATM
Józef Zając, Andrzej Fellner
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 3, 2007 Lotniczy skaning laserowy jako źródło danych dla systemu informacji przestrzennej nadleśnictwa
Marcin Chirrek, Agata Wencel, Paweł Strzeliński, Krzysztof Stereńczak, Michał Zasada, Tomasz Zawiła-Niedźwiecki
Szczegóły   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 1, 2009 Mapa Bagdadu
Jan Bienek, Jan Kulka
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 3(53), 2012 Mapa gęstości zaludnienia Krakowa - propozycja metodyki opracowania oraz przykładowe zastosowania
Tomasz Pirowski, Wojciech Drzewiecki
Streszczenie   PDF
 
Tom 17, Zeszyt 4(87), 2019 Mapa interaktywna a mapa narracyjna. Porównanie map turystycznych Tomaszowa Mazowieckiego
Joanna Skura, Beata Całka, Elżbieta Bielecka
Streszczenie   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 4, 2004 Mapa numeryczna w nowej Instrukcji Urządzania Lasu na przykładzie Nadleśnictwa Złotów
Roman Wójcik
Szczegóły   PDF
 
Tom 11, Zeszyt 3(60), 2013 Mapa Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:10 000 - nowe hydrograficzne dane referencyjne
Małgorzata Barszczyńska, Jaromir Borzuchowski, Danuta Kubacka, Piotr Piórkowski, Celina Rataj, Tomasz Walczykiewicz, Łukasz Woźniak
Streszczenie   PDF
 
Tom 12, Zeszyt 4(66), 2014 Mapa średnich cen transakcyjnych mieszkań: studium przypadku pierwotnego rynku nieruchomości w Siedlcach
Beata Całka, Elżbieta Bielecka
Streszczenie   PDF
 
Tom 15, Zeszyt 1(76), 2017 Mapa użytkowania i pokrycia fragmentu Gorczańskiego Parku Narodowego opracowana w oparciu o fotointerpretację cyfrowych ortofotomap lotniczych CIR z 2011 roku
Piotr Wężyk, Miłosz Mucha, Marta Szostak
Streszczenie   PDF
 
Tom 13, Zeszyt 4(70), 2015 Mapa w geoinformatycznym systemie ochrony portu
Jacek Łubczonek
Streszczenie   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 4, 2004 Mapan - nowa przeglądarka leśnych map numerycznych
Ryszard Pedrycz
Szczegóły   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 4, 2004 Mapnik 3.0 - przeglądarka LMN
Rafał Buczkowski
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 3, 2005 Małopolski projekt infrasruktury informacji przestrzennej
Sławomir Piróg
Szczegóły   PDF
 
Tom 1, Zeszyt 1, 2003 Metadane w regionalnym systemie informacji przestrzennej
Edward Liszczyk
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 1, 2007 METAGE WebGIS - UMN Map Server w wizualizacji badań naukowych
Rafał Wawer
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 7(57), 2012 Metoda 3D Double Buffering w procesie budowy hydrograficznego planszetu sprawozdawczego z wykorzystaniem geodanych z echosondy interferometrycznej
Marta Włodarczyk-Sielicka
Streszczenie   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 1(45), 2011 Metoda oceny podatności na zanieczyszczenia wód podziemnych pod gruntami ornymi
Janina Rudowicz-Nawrocka
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 1, 2005 Metoda profili w budowie numerycznego modelu rzeźby terenu
Andrzej Stateczny, Magdalena Kozak
Szczegóły   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 1, 2008 Metoda rekonstrukcji rzeźb: projekt dotyczący katedry w Szybeniku, Chorwacja
Kresimir Buntak, Zygmunt Wróbel, Davorin Kereković
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 8, Zeszyt 6(42), 2010 Metoda szybkiego wytwarzania dedykowanych systemów informacji przestrzennej bazująca na koncepcji uniwersalnej klasy obiektów
Edward Kołodziński, Grzegorz Betliński
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 1, 2007 Metody analiz przestrzennych w badaniu zmienności opadów w Europie
Ewa Łupikasza
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 2, 2006 Metody analizy przestrzenno-czasowej w badaniach klimatologicznych
Zbigniew Ustrnul, Danuta Czekierda
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 8, 2007 Metody fotogrametrii cyfrowej i skanowania laserowego w inwentaryzacji zabytków
Adam Boroń, Antoni Rzonca, Andrzej Wróbel
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 2, 2006 Metody geowizualizacji
Marek Baranowski
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 6(42), 2010 Metody projektowania animowanych kartogramów i kartodiagramów przeznaczonych do wizualizacji informacji przestrzennej za pośrednictwem geoportali
D. Dukaczewski
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 6(42), 2010 Metody projektowania animowanych kartogramów i kartodiagramów przeznaczonych do wizualizacji informacji przestrzennej za pośrednictwem geoportali
Dariusz Dukaczewski
Szczegóły   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 6, 2008 Metody projektowania prostych i złożonych czasowych animacji kartograficznych
Dariusz Dukaczewski
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 3, 2007 Metody przyrostowe w przetwarzaniu danych batymetrycznych - analiza błędów przetwarzania dla zaproponowanych modeli matematycznych
Janusz Ogrodniczak
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 3, 2006 Metody przyrostowe w przetwarzaniu danych batymetrycznych - kryteria oceny dokładności dopasowania przebiegu aproksymującego do sygnału wejściowego
Janusz Ogrodniczak
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 6(42), 2010 Metodyka analiz tras rowerowych w zróżnicowanej strukturze sieciowej
Alicja Packa, Elżbieta Lewandowicz
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 3(39), 2010 Metodyka i technologia budowy geoserwera tematycznego jako komponentu INSPIRE (cz.1: streszczenie, abstract, spis treści, wstęp, podsumowanie, literatura, dodatek)
Janusz Michalak
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 3(39), 2010 Metodyka i technologia budowy geoserwera tematycznego jako komponentu INSPIRE (rozdz. 2: Ogólna koncepcja architektury polskiej IIP)
Janusz Michalak
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 3(39), 2010 Metodyka i technologia budowy geoserwera tematycznego jako komponentu INSPIRE (rozdz. 3: Założenia technologiczne infrastruktury INSPIRE)
Janusz Michalak
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 3(39), 2010 Metodyka i technologia budowy geoserwera tematycznego jako komponentu INSPIRE (rozdz. 4: Podstawowe węzły polskiej IIP)
Janusz Michalak
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 3(39), 2010 Metodyka i technologia budowy geoserwera tematycznego jako komponentu INSPIRE (rozdz. 5: Oprogramowanie stosowane w infrastrukturach)
Janusz Michalak
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 3(39), 2010 Metodyka i technologia budowy geoserwera tematycznego jako komponentu INSPIRE (rozdz. 6: Kryteria doboru oprogramowania geoserwera)
Janusz Michalak
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 3(39), 2010 Metodyka i technologia budowy geoserwera tematycznego jako komponentu INSPIRE (rozdz. 7: Specyfika geoserwera tematycznego)
Janusz Michalak
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 3(39), 2010 Metodyka i technologia budowy geoserwera tematycznego jako komponentu INSPIRE (rozdz. 8: Eksperymentalny geoserwer OakHills)
Janusz Michalak
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 3(39), 2010 Metodyka i technologia budowy geoserwera tematycznego jako komponentu INSPIRE (rozdz. 9: Testowanie geoserwera)
Janusz Michalak
Szczegóły   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 4, 2009 Metodyka konstruowania odwzorowań anamorficznych
Sylwia Garbarczyk-Walus
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 3, 2005 Metodyka opracowania i stosowania metadanych w Polsce
Adam Iwaniak
Szczegóły   PDF
 
Tom 14, Zeszyt 1(71), 2016 Metodyka transformacji środowiskowych danych geoprzestrzennych do schematów INSPIRE (Na przykładzie hydrogeologii)
Janusz Michalak
Streszczenie   PDF
 
Tom 16, Zeszyt 4(83), 2018 Metodyka tworzenia modeli sieci drogowych w oparciu o dane katastralne
Elżbieta Lewandowicz, Przemysław Lisowski
Streszczenie   PDF
 
Tom 17, Zeszyt 3(86), 2019 Metodyka wyboru czynników cenotwórczych w procesie opracowania map średnich cen gruntów rolnych dla obszarów wiejskich
Monika Maleta, Beata Całka
Streszczenie   PDF
 
Tom 16, Zeszyt 1(80), 2018 Metodyka zapisu topologicznego modelu struktur katastralnych w grafowych bazach danych
Przemysław Lisowski, Elżbieta Lewandowicz
Streszczenie   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 5, 2008 MICARIS – system metadanych o historycznej kartografii górniczej
Artur Krawczyk
Szczegóły   PDF
 
Tom 18, Zeszyt 1(88), 2020 Międzynarodowa działalność w zakresie wykorzystania informacji geograficznych w statystyce
Janusz Dygaszewicz
Streszczenie   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 6, 2008 Miejsce obszarów chronionych w monitoringu zagospodarowania przestrzennego kraju
Zdzisław Cichocki, Małgorzata Bidłasik
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 4, 2006 Misja geomatyki w rozwoju leśnictwa
Heronim Olenderek
Szczegóły   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 4, 2004 Mity i fakty dotyczące stosowania GPS w leśnictwie
Piotr Wężyk
Szczegóły   PDF
 
Tom 14, Zeszyt 2(72), 2016 Mobilny GIS – aktualne trendy, perspektywy rozwoju i wyzwania kształcenia
Tomasz Templin
Streszczenie   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 4(48), 2011 Mobilny zestaw radarowy jako źródło informacji przestrzennej na potrzeby monitoringu ruchu na śródlądowych drogach wodnych
Witold Kazimierski
Szczegóły   PDF
 
Tom 12, Zeszyt 4(66), 2014 Model agregacji działek: wstępne wyniki
Kamil Grudzień, Norbert Kurpiel
Streszczenie   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 1, 2004 Model bazy danych geograficznych parków narodowych jako element infrastruktury danych przestrzennych
Leszek Litwin, Marcin Guzik
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 5, Zeszyt 3, 2007 Model kształcenia stacjonarnego i ustawicznego w zakresie systemów geoinformacyjnych na Politechnice Wrocławskiej
Jan Blachowski, Józef Woźniak
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 4(48), 2011 Model pojęciowy INSPIRE dla tematu Geologia jako wstęp do opisu i schematyzacji zjawisk hydrogeologicznych
Tomasz Nałęcz, Janusz Michalak
Szczegóły   PDF
 
Tom 16, Zeszyt 4(83), 2018 Model przepływu danych przestrzennych w administracji publicznej wykorzystujący podejście procesowe
Ewa Janczar
Streszczenie   PDF
 
Tom 14, Zeszyt 3(73), 2016 Model symulacyjny podziału na działki w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej
Jan Janusz
Streszczenie   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 2, 2005 Model USPED jako narzędzie prognozowania efektów erozji i depozycji materiału glebowego
Wojciech Drzewiecki, Stanisław Mularz
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 1(51), 2012 Modele danych przestrzennych w UML i ich transformacja do schematów GML i struktur baz danych (rozdz. 10: Zastosowanie metodyki MDA - wybrane zagadnienia transformacji schematów aplikacyjnych UML do struktur relacyjnych baz danych)
Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska
Szczegóły   PDF
 
201 - 400 z 953 elementów << < 1 2 3 4 5 > >>