Tom 10, Zeszyt 3(53), 2012

Spis treści

1. Trendy rozwojowe w dziedzinie informacji geoprzestrzennej
Jerzy Gaździcki 7-16
2. Kriging blokowy oraz metody GIS w geostatystycznym szacowaniu metanonośności w kopalniach węgla kamiennego
Henryk Badura, Jarosław Zawadzki, Piotr Fabijańczyk 17-26
3. Koncepcja systemu rozpowszechniania i wymiany wiedzy o georeferencyjnej bazie danych
Tomasz Berus, Bartłomiej Bielawski, Paweł Kowalski, Robert Olszewski, Agata Pillich-Kolipińska 27-36
4. Koncepcja generalizacji relacji topologicznych w wielorozdzielczej bazie danych georeferencyjnych
Bartłomiej Bielawski 37-45
5. Kataster wielowymiarowy i uwarunkowania jego implementacji w Polsce
Jarosław Bydłosz 47-54
6. Kartograficzne aspekty zastosowania data mining do pozyskiwania wiedzy z danych Powszechnego Spisu Rolnego i Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań
Anna Fiedukowicz, Jędrzej Gąsiorowski 55-66
7. Wykorzystanie bazy danych GLDAS i narzędzi Open Source w badaniach wilgotności gleby
Mateusz Kędzior, Karol Przeździecki, Jarosław Zawadzki 67-76
8. Dobór przedziału skalowego geowizualizacji w serwisach geoinformacyjnych a dokładność danych źródłowych
Michał Kukułka 77-84
9. Zróżnicowanie klimatów lokalnych Torunia - założenia projektu i wstępne wyniki badań
Mieczysław Kunz, Joanna Uscka-Kowalkowska, Rajmund Przybylak, Marek Kejna, Andrzej Araźny, Rafał Maszewski 85-94
10. Mapa gęstości zaludnienia Krakowa - propozycja metodyki opracowania oraz przykładowe zastosowania
Tomasz Pirowski, Wojciech Drzewiecki 95-106
11. Integracja danych topograficznych, nawigacyjnych, hydrodynamicznych i meteorologicznych w morskiej strefie przybrzeżnej za pomocą mapy hybrydowej
Jerzy Pyrchla, Marek Kowalewski 107-116
12. Zastosowanie SyMaP do tworzenia bazy danych przestrzennych fortyfikacji
Janina Rudowicz-Nawrocka, Mateusz Woźniak 117-123
13. Prawne aspekty korzystania z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości
Krzysztof Siewicz 125-135
14. Środowiskowe mapy tematyczne w świetle rozporządzenia o rodzajach kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych
Zofia Szczepaniak-Kołtun 137-144