Zmiany użytkowania ziemi w Polsce w II połowie XX w. na podstawie analizy danych kartograficznych

Andrzej Ciołkosz
Instytut Geodezji i Kartografii
Polska

Zenon Poławski
Instytut Geodezji i Kartografii
Polska

Słowa kluczowe:

Polska Przeglądowa Mapa Użytkowania Ziemi; baza danych CORINE Land Cover; zmiany użytkowania ziemi

Pełny tekst:

PDF