Tom 6, Zeszyt 1, 2008

Spis treści

1. Koncepcja atlasu hydrologicznego dorzecza Górnej Odry
Damian Absalon, Jaromir Kaňok 9-17
2. Geoinformacja w Niemczech - implementacja dyrektywy INSPIRE
Mateusz Badowski 19-26
3. Zróżnicowanie zagospodarowania przestrzennego w Europie na podstawie pokrycia i użytkowania terenu
Elżbieta Bielecka 27-34
4. Metoda rekonstrukcji rzeźb: projekt dotyczący katedry w Szybeniku, Chorwacja
Kresimir Buntak, Zygmunt Wróbel, Davorin Kereković 35-40
5. Zastosowanie GIS w typologii obszarów potencjalnego występowania lawin śnieżnych na przykładzie rejonu Kasprowego Wierchu w Tatrach
Paweł Chrustek 41-48
6. Wykorzystanie metod geoprzestrzennych w ustalaniu rozmieszczenia populacji ryb pelagicznych
Vlado Dadić, Vjekoslav Tičina, Damir Ivanković 49-54
7. Możliwości i ograniczenia stosowania danych satelitarnych do budowy baz topograficznych i kluczowych baz tematycznych w państwach członkowskich UE
Dariusz Dukaczewski 55-72
8. Dziedzina geoinformacji w systematyce nauk
Małgorzata Gajos 73-79
9. Analityczne narzędzia business intelligence w bazach danych przestrzennych
Jędrzej Gąsiorowski 81-90
10. Analiza morfodymamiki doliny Dolnej Wisły z zastosowaniem GPS, sonaru i zdjęć lotniczych
Michał Habel, Sebastian Tyszkowski, Tomasz Skowroński 91-96
11. Ocenianie zmian w dostępie do usług podczas podróży
Peter Halls 97-106
12. Zastosowanie i walidacja krigingu resztowego do interpolacji miesięcznych sum pola opadu atmosferycznego w Polsce
Maciej Kryza 107-113