Tom 2, Zeszyt 1, 2004

Spis treści

1. GIS w Polsce: rozwój ukierunkowany na infrastruktury danych przestrzennych
Jerzy Gaździcki, Adam Linsenbarth 11-19
2. System geoinformacji w leśnictwie
Dariusz Korpetta, Heronim Olenderek, Wiktor Tracz 20-24
3. Baza Danych Ogólnogeograficznych - element krajowej infrastruktury danych przestrzennych
Marek Baranowski 25-30
4. Dane DEM uzyskane z radarowej misji promu kosmicznego - SRTM-3
Janusz Michalak 33-44
5. Wspólne korzystanie z danych przestrzennych przez społeczności lokalne
Aleksander Hanslik 45-47
6. Model bazy danych geograficznych parków narodowych jako element infrastruktury danych przestrzennych
Leszek Litwin, Marcin Guzik 48-52
7. Wielojęzyczny europejski podzbiór Unicode w kodowaniu danych geoprzestrzennych
Janusz Michalak 53-66
8. System zarządzania metadanymi geograficznymi dla miejscowego planowania przestrzennego
Artur Krawczyk, Tobias Limbach, Gabriela Surowiec 67-78
9. Struktura pokrycia terenu w Polsce i jej zmiany w ostatniej dekadzie XX wieku
Elżbieta Bielecka, Andrzej Ciołkosz 81-88
10. Rozwój polskiego katastru i jego ukierunkowanie na potrzeby klienta
Andrzej Sambura 89-97
11. Multimedialny system informacji przestrzennej ReGeo - założenia podstawowe i obecny stan realizacji
Krystyna Stankiewicz, Emilia Wiśniewska, Tomasz Zawiła-Niedźwiecki 98-107
12. Projektowanie lokalizacji kamer w systemie ochrony obszaru miejskiego
Elżbieta Lewandowicz 108-114
13. Intranet oraz Internet GIS na potrzeby administracji publicznej - doświadczenia Wielkiej Brytanii
Sebastian Stachowicz 117-123