Wizualizacja 3D w promocji dziedzictwa kulturowego

J. Jachimski
Akademia Górniczo-Hutnicza

W. Mierzwa
Akademia Górniczo-Hutnicza

R. Tokarczyk
Akademia Górniczo-Hutnicza

Słowa kluczowe:

wizualizacja 3D; wirtualna rzeczywistość, fotogrametria

Pełny tekst:

PDF