Wykorzystanie BDOT w ocenie ryzyka powodziowego - problemy integracji informacji przestrzennej

A. Buczek

E. Nachlik

Słowa kluczowe:

powódź; ryzyko powodziowe; dane topograficzne; integracja informacji przestrzennej; zarządzanie ryzykiem powodziowym; podatność na ryzyko powodziowe

Pełny tekst:

PDF