Wizualizacja trójwymiarowa w badaniach strefy brzegowej na przykładzie obliczeń objętości materiału erodowanego i akumulowanego na brzegu morskim

A. Łęcka
Uniwersytet Szczeciński

K. Furmańczyk
Uniwersytet Szczeciński

Słowa kluczowe:

dynamika brzegu; akumulacja/erozja brzegu; numeryczny model terenu

Pełny tekst:

PDF