Tom 6, Zeszyt 4, 2008

Spis treści

1. Badanie nieregularności odwzorowania Cassiniego-Soldnera elipsoidy obrotowej spłaszczonej
Jerzy Balcerzak, Paweł Pędzich 7-18
2. Regionalne systemy informacji przestrzennej w województwie dolnośląskim w kontekście wdrażania dyrektywy INSPIRE w Polsce
Jan Blachowski, Przemysław Malczewski, Iwona Nakonieczna 19-26
3. Analiza wypełnienia leśnej przestrzeni na podstawie modeli typu CAD
Marcin Chirrek, Paweł Strzeliński, Agata Wencel, Damian Sugiero, Andrzej Węgiel 27-34
4. Rozszerzenie funkcji systemu informacji o terenie o dokumentowanie wewnętrznej przestrzeni obiektów
Konrad Eckes 35-43
5. Wykorzystanie odwzorowań anamorficznych w prezentacjach kartograficznych opartych na danych wektorowych VMap L2
Sylwia Garbarczyk-Walus 45-51
6. Możliwości gromadzenia danych przestrzennych w praktyce działania organów administracji samorządowej
Małgorzata Hanzl 53-68
7. Infrastruktura informacji geodezyjnej i kartograficznej miasta Tychy
Alicja Kulka 69-81
8. System zarządzania danymi wysokościowymi LPIS, TBD i SMOK zgromadzonymi w PZGiK
Robert Olszewski, Tomasz Berezowski, Kamil Świtaj 83-88
9. Wybrane aspekty konstruowania odwzorowań kartograficznych o możliwie najmniejszych zniekształceniach odwzorowawczych
Paweł Pędzich 89-101
10. Możliwości wykorzystania metadanych obrazowych w systemach informacji przestrzennej czasu rzeczywistego
Marek Piszczek, Łukasz Mycka, Radosław Ryniec, Krzysztof Rutyna 103-116
11. Informacja przestrzenna o prądach morskich w planowaniu akcji ratowniczych na morzu
Jerzy Pyrchla, Marek Przyborski 117-126