Tom 9, Zeszyt 1(45), 2011

Spis treści

1. Digital Earth - i co dalej?
Francis Harvey, Jacek Kozak 7-18
2. Opis procesu modelowania kartograficznego w urzędowych bazach danych referencyjnych w Polsce
Maria Andrzejewska, Bartłomiej Bielawski, Andrzej Głażewski, Dariusz Gotlib, Paweł Kowalski, Robert Olszewski, Wiesław Ostrowski 19-32
3. Badanie zakresu przydatności systemów DynaGEN oraz Clarity do procesu generalizacji osadnictwa i sieci dróg bazy danych ogólnogeograficznych
Izabela Karsznia 33-48
4. Porównanie wybranych algorytmów upraszczania linii na przykładzie reprezentatywnego obszaru testowego
Krystian Kozioł 49-57
5. Proces budowy schematu aplikacyjnego do wymiany danych GESUT
Joanna Kuczyńska 59-64
6. Przestrzenna inwentaryzacja wrzosowisk Pomorza
Mieczysław Kunz, Andrzej Nienartowicz 65-74
7. Wspomaganie decyzji optymalizujących rozwój marginalnych obszarów wiejskich
Małgorzata Leszczyńska 75-86
8. Projekt wojewódzkiego węzła informacji przestrzennej obszaru funkcjonalnego Wrocławia oparty na wolnym oprogramowaniu
Przemysław Malczewski, Adam Iwaniak, Jan Blachowski 87-92
9. Koncepcja wspólnej bazy danych dla rejonów przygranicznych Niemiec i Polski na poziomie szczegółowości 1:10 000
Zenon Parzyński, Jacek Uchański, Jerzy Zieliński 93-101
10. Środowiskowy system informacji geograficznej elementem zabezpieczenia działań operacyjnych w strefie przybrzeżnej
Jerzy Pyrchla, Marek Przyborski 103-113
11. Fuzja systemów ECDIS i GIS na terenach portów
Jerzy Pyrchla, Marek Przyborski 115-119
12. Metoda oceny podatności na zanieczyszczenia wód podziemnych pod gruntami ornymi
Janina Rudowicz-Nawrocka 121-130
13. Interoperacyjność systemów informacji geoprzestrzennych związanych z wdrożeniem standardu wymiany danych geologicznych GeoSciML - pierwsze przykłady zastosowań w geologii
Urszula Stępień, Marcin Słodkowski, Anna Tekielska 131-136
14. Porównanie możliwości publikacji opracowań kartograficznych w sieci www z wykorzystaniem standardów SLD SE FE i Google API
Emilia Woźniak, Adam Iwaniak 137-148