Tom 9, Zeszyt 1(45), 2011

Spis treści

1. Digital Earth - i co dalej?
F. Harvey, J. Kozak 7-18
2. Opis procesu modelowania kartograficznego w urzędowych bazach danych referencyjnych w Polsce
M. Andrzejewska, B. Bielawski, A. Głażewski, D. Gotlib, P. Kowalski, R. Olszewski, W. Ostrowski 19-32
3. Badanie zakresu przydatności systemów DynaGEN oraz Clarity do procesu generalizacji osadnictwa i sieci dróg bazy danych ogólnogeograficznych
I. Karsznia 33-48
4. Porównanie wybranych algorytmów upraszczania linii na przykładzie reprezentatywnego obszaru testowego
K. Kozioł 49-57
5. Proces budowy schematu aplikacyjnego do wymiany danych GESUT
J. Kuczyńska 59-64
6. Przestrzenna inwentaryzacja wrzosowisk Pomorza
M. Kunz, A. Nienartowicz 65-74
7. Wspomaganie decyzji optymalizujących rozwój marginalnych obszarów wiejskich
M. Leszczyńska 75-86
8. Projekt wojewódzkiego węzła informacji przestrzennej obszaru funkcjonalnego Wrocławia oparty na wolnym oprogramowaniu
P. Malczewski, A. Iwaniak, J. Blachowski 87-92
9. Koncepcja wspólnej bazy danych dla rejonów przygranicznych Niemiec i Polski na poziomie szczegółowości 1:10 000
Z. Parzyński, J. Uchański, J. Zieliński 93-101
10. Środowiskowy system informacji geograficznej elementem zabezpieczenia działań operacyjnych w strefie przybrzeżnej
J. Pyrchla, M. Przyborski 103-113
11. Fuzja systemów ECDIS i GIS na terenach portów
J. Pyrchla, M. Przyborski 115-119
12. Metoda oceny podatności na zanieczyszczenia wód podziemnych pod gruntami ornymi
J. Rudowicz-Nawrocka 121-130
13. Interoperacyjność systemów informacji geoprzestrzennych związanych z wdrożeniem standardu wymiany danych geologicznych GeoSciML - pierwsze przykłady zastosowań w geologii
U. Stępień, M. Słodkowski, A. Tekielska 131-136
14. Porównanie możliwości publikacji opracowań kartograficznych w sieci www z wykorzystaniem standardów SLD SE FE i Google API
E. Woźniak, A. Iwaniak 137-148