Tom 2, Zeszyt 2, 2004

Spis treści

1. Fotogrametryczne zasilanie Polskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej
Ryszard Preuss 13-21
2. Strategiczne aspekty tworzenia Polskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej
Jerzy Gaździcki, Marek Baranowski 22-30
3. Infrastruktura informacji przestrzennej w krajach Wspólnoty w świetle projektu dyrektywy Unii Europejskiej INSPIRE
Adam Linsenbarth 31-38
4. Udostępnianie Bazy Danych Ogólnogeograficznych w Internecie
Marek Baranowski, Łukasz Sławik, Paweł Strzelecki 39-45
5. Lotnicza sieć polskich permanentnych stacji RTK DGPS w europejskim systemie CNS/ATM
Józef Zając, Andrzej Fellner 49-63
6. Nowoczesne metody nawigacji w żegludze śródlądowej z wykorzystaniem Inland ECDIS
Andrzej Stateczny 64-71
7. Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej we wspomaganiu procesów rozwoju regionalnego
Krzysztof Mączewski, Ewa Janczar 75-85
8. Uzbrojenie terenu w obywatelskim SIT - prawo, technika, praktyka
Zygmunt Szumski 86-95
9. Aktualny stan europejskich i krajowych prac normalizacyjnych w dziedzinie informacji geograficznej
Wojciech Pachelski 96-105
10. GML 3.0 jako standard zapisu informacji geograficznej
Alina Kmiecik 106-118
11. Modelowanie zależności topologicznych za pośrednictwem międzyobiektowych związków w programowym środowisku GEOBA
Edward Kołodziński, Grzegorz Betliński 121-128
12. Transformacja falkowa jako efektywna metoda kompresji internetowych publikacji kartograficznych
Krystian Pyka 129-135
13. Rozwój systemów satelitarnych VHR
Wiesław Wolniewicz 136-143
14. Wzorce analityczne w projektowaniu systemów informacji przestrzennej
Edward Kołodziński, Mariusz Ożarowski 144-155
15. Ocena wykorzystania wzorców projektowych w tworzeniu systemów informacji przestrzennej
Janina Rudowicz-Nawrocka 156-159
16. Grafy jako narzędzie do definiowania relacji topologicznych pomiędzy danymi przestrzennymi
Elżbieta Lewandowicz 160-171
17. Geomatyka górnicza jako wyraz zastosowania środków formalnych geomatyki w geodezji górniczej
Artur Krawczyk 172-180
18. Rozwiązywanie zadań geomarketingu za pomocą systemów informacji przestrzennej
Konrad Eckes 183-190
19. Koncepcja utworzenia bazy informacji o geodezyjnej obsłudze inwestycji inżynierskich
Ryszard Kowalski, Janina Zaczek-Peplińska 191-199
20. Analiza danych przyrodniczych i koncepcja monitoringu na przykładzie ekspansji trzciny pospolitej w Narwiańskim Parku Narodowym
Paweł Próchnicki 200-208
21. Wykorzystanie systemu informacji przestrzennej nadleśnictwa do prognozowania szkód łowieckich i planowania zadań gospodarczych
Paweł Strzeliński, Paweł Szydłowski 209-215
22. Wykorzystanie danych teledetekcyjnych w miejskich systemach informacyjnych
Ireneusz Wyczałek, Elżbieta Wyczałek, Artur Plichta 216-226
23. Zastosowanie języka UML w tworzeniu SIP dla oceny podatności wód podziemnych na zanieczyszczenia
Janina Rudowicz-Nawrocka 227-233
24. Działalność międzyresortowego Zespołu do spraw Infrastruktury Geoinformacyjnej 2001-2003
Jerzy Gaździcki, Ewa Musiał 237-244