Wykorzystanie analiz przestrzennych 3D do oceny efektywności instalacji paneli fotowoltaicznych na przystankach komunikacji miejskiej

Kamila Waksmundzka
Politechnika Warszawska

Anna Fijałkowska
Politechnika Warszawska

Jerzy Chmiel
Politechnika Warszawska

Streszczenie

Niniejszy komunikat prezentuje wyniki projektu, którego celem było zaproponowanie metodyki
oceny efektywności instalacji fotowoltaicznych z uwzględnieniem wpływu zacieniania dachów wiat
przystankowych, na których mogą być instalowane panele fotowoltaiczne. Metodyka ta zakłada
zamodelowanie wybranych obiektów przestrzeni miasta w postaci trójwymiarowej oraz
wykorzystanie algorytmów trójwymiarowych analiz przestrzennych dla przeprowadzenia
szacowania realnej ilości energii słonecznej docierającej do badanej powierzchni w ciągu dnia, dla
wybranych, charakterystycznych dni roku. Uzyskane wyniki są obiecujące, a zaproponowana
metodyka może być z powodzeniem wykorzystane przez decydentów miejskich, do wspomagania
podejmowania decyzji inwestycyjnych w badanym zakresie.

Słowa kluczowe:

panele fotowoltaiczne, zarządzanie miastem, trójwymiarowe analizy przestrzenne, analizy zacieniania, smart city

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Alm, N., Coors, V. i Oosterom, P. J. M., 2016. Solution in Photovoltaic Potential Computation.

Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 7-9 9, pp. 89-98,

BBC, 2019. EU carbon neutrality: Leaders agree 2050 target without Poland. [Online] Available at:

https://www.bbc.com/news/world-europe-50778001 [Dostęp: 09. 2020],

Carl, C., 2014. Calculating Solar Photovoltaic Potential On Residential. University of Southern

California: Geographic Information Science and Technology,

Catita, C., Redweik, P., Pereira, J. i Brito, M., 2014. Extending solar potential analysis in buildings

to vertical facades. Computers & Geosciences, pp. 1-12,

Fath, K. i inni, 2014. A method for predicting the economic potential of (building-integrated)

photovoltaics in urban areas based on hourly Radiance simulations. Solar Energy, pp. 357-370,

Głuchowski, M., 2016. Panele fotowoltaiczne BIPV pokryją szklany dach warszawskiego wieżowca

Q22. [Online] Available at: http://odnawialnezrodlaenergii.pl [Dostęp: 03.2021].

Maziarz, P. i Harasim, E., 2014. Wpływ konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł energii

na środowisko naturalne. Економічні інновації, Issue 58, pp. 192-198,

Meadows, D. H., Meadows, D. L., Randers, J. i Behrens, W. W., 2004. The Limits to Growth: The

-Year Update, Chelsea Green Publishing Company,

ML System, 2018. Inteligentne wiaty przystankowe (fotowoltaiczne). [Online] Available at:

http://mlsystem.pl/inteligentna-wiata-przystankowa/ [Dostęp: 09.2020],

Pagliaro, M., Criminna, R. i Palmisano, G., 2010. BIPV: merging the photovoltaic with the

construction industry. Progress in photovoltaics: research and applications, pp. 61-72,

Redweik, P., Catita, C., Pereira, J. i Brito, M., 2013. Solar energy potential on roofs and facades in

an urban landscape. Solar Energy, pp. 332-341,

Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji, 2007. Przystanek komunikacji miejskiej.

[Online] Available at: http://www.siskom.waw.pl/przestrzen-przystanki.htm [Dostęp: 12.2020],

Wesoff, E., 2011. Solar Bus Shelters From GoGreenSolar. [Online] Available at:

https://www.greentechmedia.com/articles/read/solar-bus-shelters-fromgogreensolar#

gs.1QTZkO5l [Dostęp: 01.2021].