Wizualizacja 2/3D podwodnego akwenu dla potrzeb wykonania precyzyjnych manewrów jednostek pływających

A. Stateczny

I. Bodus-Olkowska

Słowa kluczowe:

wizualizacja 3D; batymetria; widok podwodny

Pełny tekst:

PDF