Tom 8, Zeszyt 7(43), 2010

Spis treści

1. Leśna mapa numeryczna podstawą leśnej infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce
Jerzy Gaździcki 7-9
2. Porównanie numerycznych modeli terenu obszarów leśnych generowanych z wykorzystaniem danych skaningu laserowego (LiDAR) uzyskanych w okresie wiosennym i letnim
Krzysztof Będkowski, Krzysztof Stereńczak 11-20
3. Zastosowanie sieci ASG-EUPOS w leśnictwie
Michał Brach 21-29
4. Osuwiska leśne w bazie danych Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO
Jerzy Mozgawa, Łukasz Kwaśny 31-38
5. Budowa pionowa drzewostanu w świetle przestrzennego rozkładu punktów lotniczego skanowania laserowego
Marcin Myszkowski, Marek Ksepko 39-47
6. Niezawodna metoda wizualizacji ilościowych cech przestrzeni leśnej
Tomasz Olenderek 49-56
7. Udostępnianie leśnej mapy numerycznej w Internecie na przykładzie Nadleśnictwa Kozienice
Paulina Plewka, Michał Brach 57-62
8. Naziemny skaning laserowy w inwentaryzacji miąższości drzewostanów sosnowych
Piotr Wężyk, Radosław Sroga 63-71
9. Opracowanie metody zautomatyzowanego określania wysokości drzewostanów na podstawie danych lotniczego skanowania laserowego oraz jej weryfikacja w Nadleśnictwie Milicz
Piotr Wężyk, Marta Szostak, Piotr Tompalski 73-81
10. Określanie parametru zagęszczenia drzew w drzewostanach sosnowych na podstawie analizy chmury punktów naziemnego skaningu laserowego
Piotr Wężyk, Piotr Tompalski 83-90
11. Opracowania fotogrametryczne ze zdjęć wykonywanych niemetrycznym aparatem cyfrowym z pokładu modelu latającego - pierwsze przykłady
Anna Zmarz, Wieńczysław Plutecki 91-95