Współczesne metody konserwatorskiej dokumentacji zastosowane w Kaplicy Zygmuntowskiej

I. Płuska
Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki

Słowa kluczowe:

rzeźba; kamień; termowizja; laser; elipsa

Pełny tekst:

PDF