Zastosowanie geostatystyki i GIS do analizy wpływu czynników naturalnych i antropogenicznych na koncentrację metali ciężkich w glebach rejonu olkuskiego

B. Namysłowska-Wilczyńska
Politechnika Wrocławska

K. Rusak
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

Słowa kluczowe:

modelowanie powierzchniowe; metale ciężkie; geostatystyka; GIS

Pełny tekst:

PDF