Tom 8, Zeszyt 6(42), 2010

Spis treści

1. Badanie własności metrycznych odwzorowania Gaussa-Krûgera elipsoidy na sferę
Jerzy Balcerzak, Paweł Pędzich 7-17
2. Przegląd polskich geoportali na podstawie konkursu "The SDI Best Practice Award 2009"
Elżbieta Bielecka, Piotr Cichociński, Adam Iwaniak, Artur Krawczyk, Piotr Pachół 19-27
3. Zasady opracowywania map dostępności
Elżbieta Bielecka, Anna Filipczak 29-38
4. Rola infrastruktury informacji przestrzennej w zarządzaniu kryzysowym
Agnieszka Chojka 39-50
5. Metody projektowania animowanych kartogramów i kartodiagramów przeznaczonych do wizualizacji informacji przestrzennej za pośrednictwem geoportali
Dariusz Dukaczewski 51-62
6. Analizy przestrzenne w czasie rzeczywistym dla wspomagania akcji ratowniczych na terenach dotkniętych powodzią
Konrad Eckes 63-68
7. Metoda szybkiego wytwarzania dedykowanych systemów informacji przestrzennej bazująca na koncepcji uniwersalnej klasy obiektów
Edward Kołodziński, Grzegorz Betliński 69-80
8. Precyzyjny zrzut kapsuły wodnej do gaszenia pożarów z powietrza
Mieczysław Kunz, Roman Dygdała, Grzegorz Śmigielski, Damian Lewandowski 81-90
9. Thematic Working Group Geology & Mineral Resources - koncepcja prac nad specyfikacją danych tematycznych INSPIRE
Tomasz Nałęcz 91-100
10. Metodyka analiz tras rowerowych w zróżnicowanej strukturze sieciowej
Alicja Packa, Elżbieta Lewandowicz 101-107
11. Tworzenie elektronicznych map nawigacyjnych dla żeglugi śródlądowej w Polsce
Andrzej Stateczny, Jacek Łubczonek 109-119
12. Upowszechnianie wykorzystania informacji przestrzennej - propozycja specjalistycznego geoportalu
Martyna Stelmaszczuk, Wojciech Drzewiecki, Marcin Bielecki 121-130
13. Przetwarzanie chmurowe w GIS na przykładzie Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej
Łukasz Wojnowski 131-140
14. Geologiczna infrastruktura informacji przestrzennej
Waldemar Gogołek, Tomasz Gliwicz, Mateusz Hordejuk, Wojciech Paciura 141-152