Tom 8, Zeszyt 6(42), 2010

Spis treści

1. Badanie własności metrycznych odwzorowania Gaussa-Krûgera elipsoidy na sferę
J. Balcerzak, P. Pędzich 7-17
2. Przegląd polskich geoportali na podstawie konkursu "The SDI Best Practice Award 2009"
E. Bielecka, P. Cichociński, A. Iwaniak, A. Krawczyk, P. Pachół 19-27
3. Zasady opracowywania map dostępności
E. Bielecka, A. Filipczak 29-38
4. Rola infrastruktury informacji przestrzennej w zarządzaniu kryzysowym
A. Chojka 39-50
5. Metody projektowania animowanych kartogramów i kartodiagramów przeznaczonych do wizualizacji informacji przestrzennej za pośrednictwem geoportali
D. Dukaczewski 51-62
6. Analizy przestrzenne w czasie rzeczywistym dla wspomagania akcji ratowniczych na terenach dotkniętych powodzią
K. Eckes 63-68
7. Metoda szybkiego wytwarzania dedykowanych systemów informacji przestrzennej bazująca na koncepcji uniwersalnej klasy obiektów
E. Kołodziński, G. Betliński 69-80
8. Precyzyjny zrzut kapsuły wodnej do gaszenia pożarów z powietrza
M. Kunz, R. Dygdała, G. Śmigielski, D. Lewandowski 81-90
9. Thematic Working Group Geology & Mineral Resources - koncepcja prac nad specyfikacją danych tematycznych INSPIRE
T. Nałęcz 91-100
10. Metodyka analiz tras rowerowych w zróżnicowanej strukturze sieciowej
A. Packa, E. Lewandowicz 101-107
11. Tworzenie elektronicznych map nawigacyjnych dla żeglugi śródlądowej w Polsce
A. Stateczny, J. Łubczonek 109-119
12. Upowszechnianie wykorzystania informacji przestrzennej - propozycja specjalistycznego geoportalu
M. Stelmaszczuk, W. Drzewiecki, M. Bielecki 121-130
13. Przetwarzanie chmurowe w GIS na przykładzie Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej
Ł. Wojnowski 131-140
14. Geologiczna infrastruktura informacji przestrzennej
W. Gogołek, T. Gliwicz, M. Hordejuk, W. Paciura 141-152