Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Tom 7, Zeszyt 5, 2009 Problemy przetwarzania obrazu sonarowego na potrzeby sonarowej mapy dna
Mariusz Borawski
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 1(45), 2011 Proces budowy schematu aplikacyjnego do wymiany danych GESUT
Joanna Kuczyńska
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 2, 2006 Profesor Jerzy Gaździcki wybitny uczony, wychowawca, organizator i społecznik
Marek Baranowski, Ewa Musiał
Szczegóły   PDF
 
Tom 1, Zeszyt 1, 2003 Program edukacyjny GLOBE i jego aspekty geomatyczne
Magdalena Machinko-Nagrabecka
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 1(37), 2010 Program studiów magisterskich w dziedzinie geoinformatyki - przykład z Chorwacji
Jacek Kozak, Damir Medak, Adrijana Car
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 4, Zeszyt 1, 2006 Projekt GEOPORTAL.GOV.PL i jego znaczenie dla udostępniania danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
Janusz Dygaszewicz
Szczegóły   PDF
 
Tom 13, Zeszyt 2(68), 2015 Projekt geoserwisu dla pszczelarzy z wykorzystaniem metodologii MDA
Adam Potocki, Elżbieta Bielecka
Streszczenie   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 1(45), 2011 Projekt wojewódzkiego węzła informacji przestrzennej obszaru funkcjonalnego Wrocławia oparty na wolnym oprogramowaniu
Przemysław Malczewski, Adam Iwaniak, Jan Blachowski
Szczegóły   PDF
 
Tom 12, Zeszyt 4(66), 2014 Projektowanie interfejsu wspomagającego analizy przestrzenne w systemie Google Earth
Małgorzata Papież, Andrzej Leśniak
Streszczenie   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 1, 2004 Projektowanie lokalizacji kamer w systemie ochrony obszaru miejskiego
Elżbieta Lewandowicz
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 9, Zeszyt 4(48), 2011 Projektowanie rozbudowy sieci transportowych za pomocą algorytmu ewolucyjnego
Aleksander Król
Szczegóły   PDF
 
Tom 14, Zeszyt 5(75), 2016 Projektowanie zorientowane na użytkownika oraz metody zwinnego programowania w procesie tworzenia geoportalu wspierającego partycypację społeczną w planowaniu przestrzennym
Marek Młodkowski, Dariusz Walczak, Piotr Jankowski
Streszczenie   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 3, 2005 Proponowane funkcje systemu zarządzania powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym
Maria Kolińska, Tadeusz Chrobak
Szczegóły   PDF
 
Tom 12, Zeszyt 4(66), 2014 Propozycja algorytmów integracji różnych danych przestrzennych w systemie mobilnej nawigacji śródlądowej
Marta Włodarczyk-Sielicka, Witold Kazimierski, Maciej Marek
Streszczenie   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 2, 2009 Propozycja algorytmu do wyodrębniania wysp na zdjęciach satelitarnych z wykorzystaniem morfologii matematycznej
Przemysław Kupidura
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 11, Zeszyt 1(58), 2013 Propozycja geoportalu dla przestrzenno-czasowych danych statystycznych
Piotr Cichociński
Streszczenie   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 6(56), 2012 Propozycja kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów w Polsce - sprawozdanie z przeprowadzonych prac dla 13 obiektów pilotowych
Stanisław Zaremba
Streszczenie   PDF
 
Tom 12, Zeszyt 3(65), 2014 Propozycja modelu pojęciowego danych wieczysto-księgowych
Katarzyna Góźdź, Wojciech Pachelski
Streszczenie   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 5(41), 2010 Propozycja oceny dokładności opracowania sytuacyjnego wielkoskalowych map cyfrowych
Adam Doskocz
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 7, 2007 Propozycja zasad waloryzacji kompleksów leśnych pod względem możliwości lokalizowania w nich dróg kołowych publicznych rangi krajowej i wojewódzkiej
Grzegorz Zajączkowski, Ewa Zaperty
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 1(37), 2010 Propozycja znowelizowania wytycznych technicznych G-3.4 uwzględniająca nowe technologie pomiarowe
Piotr Falkowski, Zenon Parzyński, Jacek Uchański
Szczegóły   PDF
 
Tom 12, Zeszyt 2(64), 2014 Propozycje wykorzystania zdjęć panoramicznych w GIS i geodezji
Michał Bednarczyk, Renata Pelc-Mieczkowska
Streszczenie   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 6(50), 2011 Przegląd doświadczeń wojewódzkich w zakresie budowy i wykorzystania Bazy Danych Obiektów Topograficznych
Justyna Bachowska, Anna Majcher, Piotr Pachół, Sławomir Piróg
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 4, 2005 Przegląd Kolejowych Systemów Informacyjnych oraz potrzeby ich modernizacji w Polsce
Artur Plichta
Szczegóły   PDF
 
Tom 12, Zeszyt 1(63), 2014 Przegląd możliwości wykorzystania analiz przestrzennych w realizacji wybranych zadań z zakresu zarządzania dla obszaru gminy
Jerzy Chmiel, Anna Fijałkowska, Helena Łoś
Streszczenie   PDF
 
Tom 16, Zeszyt 1(80), 2018 Przegląd możliwości zastosowania wybranych baz danych NoSQL do zarządzania danymi przestrzennymi
Michał Wyszomirski
Streszczenie   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 6(42), 2010 Przegląd polskich geoportali na podstawie konkursu "The SDI Best Practice Award 2009"
Elżbieta Bielecka, Piotr Cichociński, Adam Iwaniak, Artur Krawczyk, Piotr Pachół
Szczegóły   PDF
 
Tom 17, Zeszyt 1(84), 2019 Przegląd zadań jednostek samorządu terytorialnego pod względem możliwości ich wykonania z wykorzystaniem danych VGI pochodzących z projektu OpenStreetMap
Sylwia Krzysztofowicz
Streszczenie   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 3, 2008 Przekształcenia przestrzeni geograficznej a rozwój miasta na przykładzie Krakowa
Kazimierz Bujakowski, Agnieszka Czerwińska, Renata Filip, Jan Barański, Andrzej Nowicki
Szczegóły   PDF
 
Tom 12, Zeszyt 4(66), 2014 Przekształcenie cyfrowej mapy zasadniczej do postaci trójwymiarowej dla wizualizacji i analiz przestrzennych urządzeń podziemnych
Radosław Mróz, Aleksandra Wiśniewska, Anna Fijałkowska
Streszczenie   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 2, 2005 Przemiany internetowych planów miast polskich
Jacek Górski
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 1(45), 2011 Przestrzenna inwentaryzacja wrzosowisk Pomorza
Mieczysław Kunz, Andrzej Nienartowicz
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 5(55), 2012 Przestrzenne aspekty dzikich wysypisk odpadów komunalnych w lasach na terenie Leśnictwa Stankowizna
Michał Brach, Maciej Wiśniewski
Streszczenie   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 8, 2008 Przestrzenny rozkład punktów odbić impulsów skanera laserowego a wybrane cechy drzewostanu
Krzysztof Będkowski, Krzysztof Stereńczak
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 6(42), 2010 Przetwarzanie chmurowe w GIS na przykładzie Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej
Łukasz Wojnowski
Szczegóły   PDF
 
Tom 17, Zeszyt 4(87), 2019 Przetwarzanie historycznych rękopisów z wykorzystaniem standardów OGC i bazy danych przestrzennych
Grzegorz Myrda
Streszczenie   PDF
 
Tom 14, Zeszyt 4(74), 2016 Przetwarzanie i wizualizacje zapisów sąsiedztwa danych katastralnych w strukturach grafowych
Przemysław Lisowski, Elżbieta Lewandowicz
Streszczenie   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 2(52), 2012 Przetwarzanie w chmurze jako trend rozwoju infrastruktur danych przestrzennych
Agnieszka Chojka
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 1(37), 2010 Przełamywanie barier przy wdrażaniu dyrektywy INSPIRE
Adam Iwaniak, Tomasz Kubik, Paweł Netzel, Witold Paluszyński
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 1, 2006 Przydatność seryjnych map tematycznych Państwowego Instytutu Geologicznego dla zarządzania kryzysowego
Małgorzata Sikorska-Maykowska
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 2(52), 2012 Przykład wykorzystania istniejących map, zdjęć satelitarnych i narzędzi GIS do weryfikacji i aktualizacji małoskalowych baz danych o glebach
Stanisław Białousz, Jerzy Chmiel, Anna Fijałkowska
Szczegóły   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 7, 2008 Przykłady budowy infrastruktury danych przestrzennych na poziomie powiatowym z wykorzystaniem wolnego oprogramowania
Adam Iwaniak, Bartosz Kopańczyk, Tomasz Kubik, Paweł Netzel, Witold Paluszyński
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 2, 2006 Przykłady wykorzystania danych z mapy glebowo-rolniczej z zastosowaniem systemów informacji przestrzennej
Janina Rudowicz-Nawrocka
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 5(41), 2010 Przykłady wykorzystania języka GML przy udostępnianiu polskich zasobów geoinformacyjnych
Izabela Basista, Jarosław Bydłosz, Piotr Cichociński
Szczegóły   PDF
 
Tom 16, Zeszyt 2(81), 2018 Przyszłe kierunki normalizacji w katastrze
Jarosław Bydłosz
Streszczenie   PDF
 
Tom 12, Zeszyt 1(63), 2014 Publikowanie danych przestrzennych jako Linked Open Data
Adam Iwaniak, Iwona Kaczmarek, Marek Strzelecki, Jaromar Łukowicz
Streszczenie   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 2(38), 2010 Punkty widzenia architektury INSPIRE
Jerzy Gaździcki
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 15, Zeszyt 2(77), 2017 Redukcja konfliktów graficznych dla obiektów punktowych w systemie mobilnej nawigacji śródlądowej
Marta Włodarczyk-Sielicka, Witold Kazimierski, Izabela Bodus-Olkowska
Streszczenie   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 2, 2009 Redukcja szumów w szeregach czasowych NDVI z zastosowaniem filtra Savitzky-Golay
Jędrzej Bojanowski, Wanda Kowalik, Zbigniew Bochenek
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 6, Zeszyt 4, 2008 Regionalne systemy informacji przestrzennej w województwie dolnośląskim w kontekście wdrażania dyrektywy INSPIRE w Polsce
Jan Blachowski, Przemysław Malczewski, Iwona Nakonieczna
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 4, 2005 Rekomendacje dla lokalizacji upraw topolowych na obszarach wiejskich
Małgorzata Luc, Adam Czarnecki
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 8, 2007 Rekonstrukcja wirtualna obiektów architektonicznych
Paweł Ozimek
Szczegóły   PDF
 
Tom 12, Zeszyt 1(63), 2014 Relacje przestrzenne prawa i ich zapis w postaci formalnej
Konrad Eckes
Streszczenie   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 1, 2007 Rezultaty testowania programu DEMETER 2000 w laboratoriach DGNSS/GIS chełmskiej PWSZ
Andrzej Fellner, Paweł Trómiński, Józef Zając
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 8, 2007 Rola dziedzictwa kulturowego dla współczesnej cywilizacji. Przestrzeń dziedzictwa
Andrzej Tomaszewski
Szczegóły   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 7, 2008 Rola geodezji w administracji publicznej w kontekście implementacji dyrektywy INSPIRE
Adam Iwaniak
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 6, 2007 Rola geoinformacji w rozwoju społeczeństwa informacyjnego
Witold Paluszyński
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 4, 2005 Rola geomatyki w zintegrowanym zarządzaniu obszarami przybrzeżnymi
Igor Szakowski, Rafał Benedyczak, Kazimierz Furmańczyk
Szczegóły   PDF
 
Tom 1, Zeszyt 1, 2003 Rola i znaczenie systemów informacji geograficznej w działalności na rzecz bezpieczeństwa Polski
Zbigniew Lach, Andrzej Łaszczuk
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 6(42), 2010 Rola infrastruktury informacji przestrzennej w zarządzaniu kryzysowym
Agnieszka Chojka
Szczegóły   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 6, 2009 Rola INSPIRE w rozwoju społeczeństwa informacyjnego
Kazimierz Bujakowski, Krystian Pyka
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 2, 2005 Rola klasyfikacji nadzorowanej wyzokorozdzielczych obrazów satelitarnych QuickBird w nowej koncepcji wyznaczania przemysłowych stref uszkodzeń drzewostanów na przykładzie Miasteczka Śląskiego
Krystian Kozioł, Piotr Wężyk
Szczegóły   PDF
 
Tom 1, Zeszyt 1, 2003 Rola kompresji obrazów w internetowych publikacjach kartograficznych
Krystian Pyka
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 1, 2006 Rola lokalnych systemów monitoringu w zarządzaniu kryzysowym
Robert Szczepanek
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 1, 2005 Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa
Krzysztof Mączewski, Aneta Staniewska
Szczegóły   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 2, 2004 Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej we wspomaganiu procesów rozwoju regionalnego
Krzysztof Mączewski, Ewa Janczar
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 4, 2005 Rola multimedialnej kartografii i GIS w zarządzaniu strefą brzegową
Katarzyna Bojar, Igor Szakowski, Kazimierz Furmańczyk
Szczegóły   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 5, 2009 Rola serwisów społecznościowych w budowie infrastruktury danych przestrzennych
Adam Iwaniak, Iwona Kaczmarek
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 4, 2005 Rola serwisów WMS WFS i generalizacji w upowszechnianiu informacji geograficznej
Adam Iwaniak
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 4(48), 2011 Rola tezaurusa w kształtowaniu interoperacyjności semantycznej
Iwona Kaczmarek, Adam Iwaniak
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 5, 2007 Rola zmiennych objaśniajacych w interpretacji przestrzennej wybranych elementów klimatu
Ewa Łupikasza, Zbigniew Ustrnul, Danuta Czekierda
Szczegóły   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 6, 2008 Rozbudowa struktury geoinformacyjnej systemu „GIS Mokradła” na podstawie danych zawartych w dokumentacjach złóż torfu
Marek Rycharski, Hubert Piórkowski, Janusz Ostrowski, Zuzanna Oświecimska-Piasko
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 2, 2006 Rozbudowa zasobów informacyjnych GIS za pomocą systemu ekspertowego
Konrad Eckes
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 3, 2006 Rozpoznanie form pokrycia i użytkowania ziemi na zdjęciu satelitarnym Landsat ETM+ metodą klasyfikacji obiektowej
Stanisław Lewiński
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 8, 2007 Rozpoznanie historycznych nawarstwień i podziemnej infrastruktury Krakowa, Kazimierza i ich przedmieść
Marta Wardas, Emil Zaitz, Maciej Pawlikowski
Szczegóły   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 4, 2008 Rozszerzenie funkcji systemu informacji o terenie o dokumentowanie wewnętrznej przestrzeni obiektów
Konrad Eckes
Szczegóły   PDF
 
Tom 12, Zeszyt 3(65), 2014 Rozważania nad efektywnością infrastruktury informacji przestrzennej
Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska
Streszczenie   PDF
 
Tom 13, Zeszyt 2(68), 2015 Rozważania nad intensywnością zabudowy w kontekście praktyki urbanistycznej oraz potencjału technologii GIS
Anna Michalik, Daniel Załuski, Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska
Streszczenie   PDF
 
Tom 15, Zeszyt 1(76), 2017 Rozważania nad wykorzystaniem standardów modelowania obiektów 3D w systemach wirtualnej rzeczywistości
Miłosz Anders, Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska
Streszczenie   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 6, 2008 Rozwiązania prawne i organizacyjne państwowych infrastruktur informacji przestrzennej w krajach Unii Europejskiej i europejskiego obszaru gospodarczego
Dariusz Dukaczewski
Szczegóły   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 2, 2004 Rozwiązywanie zadań geomarketingu za pomocą systemów informacji przestrzennej
Konrad Eckes
Szczegóły   PDF
 
Tom 13, Zeszyt 3(69), 2015 Rozwijanie kompetencji miękkich w zakresie projektowania systemów geoinformacyjnych
Albina Mościcka, Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska
Streszczenie   PDF
 
Tom 11, Zeszyt 5(62), 2013 Rozwój bazy danych środowiskowych jezior Polski
Sebastian Kutyła, Agnieszka Pasztaleniec
Streszczenie   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 8, 2007 Rozwój osodnictwa i jego wpływ na krajobraz na przykładzie Ziemi Krakowskiej
Bogusław Krasnowolski
Szczegóły   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 1, 2004 Rozwój polskiego katastru i jego ukierunkowanie na potrzeby klienta
Andrzej Sambura
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 9, Zeszyt 6(50), 2011 Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce w latach 2005-2010
Elżbieta Kozubek, Bogdan Ney, Piotr Werner
Szczegóły   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 2, 2004 Rozwój systemów satelitarnych VHR
Wiesław Wolniewicz
Szczegóły   PDF
 
Tom 1, Zeszyt 1, 2003 Rysunek Planistyczny - przedmiot studiów kierunku Gospodarka Przestrzenna na Uniwersytecie Łódzkim
Małgorzata Hanzl
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 4, 2007 Rzeczny system informacyjny dla dolnej Odry
Andrzej Stateczny
Szczegóły   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 4, 2004 Scenariusze analiz przestrzennych dla zarządzania w Lasach Państwowych
Jerzy Mozgawa
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 1, 2006 Scenariusze powodziowe do wspomagania decyzji w czasie powodzi
Radosław Radoń
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 4, 2005 Segmentacja nieużytków porolnych na obrazach satelity TERRA/ASTER przy wykorzystaniu analizy kanonicznej
Michał Faryś
Szczegóły   PDF
 
Tom 17, Zeszyt 1(84), 2019 Segmentacja obrazu mapy anomalii magnetycznej akwenu dla celów detekcji i lokalizacji podwodnych obiektów ferromagnetycznych
Izabela Bodus-Olkowska, Janusz Uriasz
Streszczenie   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 4, 2004 Skanowanie laserowe i jego zastosowanie w leśnictwie
Krzysztof Będkowski
Szczegóły   PDF
 
Tom 1, Zeszyt 1, 2003 Skanowanie laserowe: od chmury punktów do trójwymiarowego modelu
Waldemar Kubisz
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 2(46), 2011 Śląski Topaz - system zarządzania BDOT
Anna Majcher, Karina Palka, Piotr Pachół, Katarzyna Puzia
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 6(50), 2011 Specyfikacje danych dla tematu INSPIRE Land Cover
Elżbieta Bielecka
Szczegóły   PDF
 
Tom 11, Zeszyt 2(59), 2013 Społeczeństwo informacyjne i jego udział w budowaniu bazy wiedzy o dziedzictwie narodowym Polski
Arkadiusz Kołodziej
Streszczenie   PDF
 
Tom 12, Zeszyt 2(64), 2014 Społeczna odpowiedzialność autonomicznych uczelni na przykładzie kształcenia geodetów i kartografów w Polsce
Jerzy Gaździcki
Streszczenie   PDF (English)   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 3(53), 2012 Środowiskowe mapy tematyczne w świetle rozporządzenia o rodzajach kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych
Zofia Szczepaniak-Kołtun
Streszczenie   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 1(45), 2011 Środowiskowy system informacji geograficznej elementem zabezpieczenia działań operacyjnych w strefie przybrzeżnej
Jerzy Pyrchla, Marek Przyborski
Szczegóły   PDF
 
Tom 1, Zeszyt 1, 2003 Stan i perspektywy rozwoju Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej
Ewa Janczar, Krzysztof Mączewski
Szczegóły   PDF
 
Tom 14, Zeszyt 5(75), 2016 Stan prac nad rozwojem bazy danych architektonicznego dziedzictwa przemysłowego Wrocławia
Joanna Bac-Bronowicz, Gabriela Wojciechowska
Streszczenie   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 4, 2006 Stan prac nad zintegrowanym systemem katastralnym w świetle potrzeb leśnictwa
Zdzisława Widawska
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 2(52), 2012 Standardy OneGeology-Europe jako podstawa specyfikacji danych geologicznych w INSPIRE
Kamil Myciuk, Joanna Przasnyska, Marcin Słodkowski, Urszula Stępień, Anna Tekielska
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 2, 2007 Standardy otwarte w geomatyce
Jerzy Gaździcki
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 3, 2006 Standaryzacja danych kartograficznych i teledetekcyjnych do analizy zmian struktury krajobrazu
Mieczysław Kunz
Szczegóły   PDF
 
Tom 13, Zeszyt 3(69), 2015 Standaryzacja w obszarze dziedzictwa kulturowego – przegląd wybranych podstaw metodycznych
Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska, Albina Mościcka
Streszczenie   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 8, 2007 Standaryzacja w zakresie trójwymiarowej informacji przestrzennej
Urszula Cisło
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 3, 2007 Stosowanie informacji przestrzennej dla wyznaczenia znaczących oddziaływań antropogenicznych i ich skutków na wody rzek Polski
Tomasz Walczykiewicz, Elżbieta Łasut, Danuta Kubacka, Małgorzata Barszczyńska, Celina Rataj, Urszula Opial-Gałuszka, Barbara Zientarska
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 4, 2007 Stosowanie systemów informacji przestrzennej celem przeciwdziałania marginalizacji obszarów wiejskich
Małgorzata Leszczyńska
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 4, 2005 Stosowanie technologii GIS oraz modelowania trójwymiarowego w badaniach geologicznych strefy brzegowej
Paweł Terefenko, Tomasz Boski, Kazimierz Furmańczyk, Anna Mazurkiewicz
Szczegóły   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 2, 2004 Strategiczne aspekty tworzenia Polskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej
Jerzy Gaździcki, Marek Baranowski
Szczegóły   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 1, 2004 Struktura pokrycia terenu w Polsce i jej zmiany w ostatniej dekadzie XX wieku
Elżbieta Bielecka, Andrzej Ciołkosz
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 7, Zeszyt 3, 2009 Studia wyższe w dziedzinie geoinformacji: aspekty modernizacji w Polsce
Jerzy Gaździcki
Szczegóły   PDF   PDF (English)
 
Tom 4, Zeszyt 4, 2006 Studium podyplomowe "Zastosowanie systemów informacji przestrzennej w leśnictwie i ochronie przyrody"
Krzysztof Będkowski
Szczegóły   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 3, 2004 Studium podyplomowe "Zastosowanie systemów informacji przestrzennej w leśnictwie i ochronie przyrody"
Krzysztof Będkowski
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 4(48), 2011 Światowy Dzień GIS - analiza obchodów w Polsce i jego znaczenie w edukacji geograficznej
Mieczysław Kunz
Szczegóły   PDF
 
Tom 13, Zeszyt 1(67), 2015 Symulacje zmian pokrycia terenu i użytkowania ziemi z wykorzystaniem modelu agentowego
Katarzyna Giełda-Pinas
Streszczenie   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 1, 2007 Syntetyczne miary dostępności sieci telekomunikacyjnych
Elżbieta Kozubek, Piotr Werner
Szczegóły   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 4, 2004 System ER Mapper i jego zastosowanie w leśnictwie
Andrzej Świąder, Piotr Wężyk
Szczegóły   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 1, 2004 System geoinformacji w leśnictwie
Dariusz Korpetta, Heronim Olenderek, Wiktor Tracz
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 1, Zeszyt 1, 2003 System informacji przestrzennej dla planów zagospodarowania przestrzennego: potrzeby i kierunki rozwoju
Jadwiga Brzuchowska
Szczegóły   PDF
 
Tom 12, Zeszyt 4(66), 2014 System informacji przestrzennej dla wsparcia zarządzania budynkiem uczelni na przykładzie Politechniki Warszawskiej
Robert Słowikowski, Anna Fijałkowska, Jerzy Chmiel
Streszczenie   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 7, 2007 System informacji przestrzennej o mokradłach w Polsce i możliwości jego wykorzystania
Hubert Piórkowski, Zuzanna Oświecimska-Piasko, Wiesław Dembek, Janusz Ostrowski
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 8, 2007 System informacji przestrzennej o wydarzeniach biblijnych jako narzędzie dokumentowania światowego dziedzictwa kulturowego
Małgorzata Brzezińska, Albina Mościcka, Anna Wrochna
Szczegóły   PDF
 
Tom 17, Zeszyt 1(84), 2019 System usług informacji rzecznej RIS w aspekcie infrastruktury informacji przestrzennej
Witold Kazimierski, Marta Onichowska
Streszczenie   PDF (English)
 
Tom 6, Zeszyt 4, 2008 System zarządzania danymi wysokościowymi LPIS, TBD i SMOK zgromadzonymi w PZGiK
Robert Olszewski, Tomasz Berezowski, Kamil Świtaj
Szczegóły   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 1, 2004 System zarządzania metadanymi geograficznymi dla miejscowego planowania przestrzennego
Artur Krawczyk, Tobias Limbach, Gabriela Surowiec
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 2, Zeszyt 3, 2004 Systemy informacji geogeaficznej w programach edukacyjnych uniwersyteckich studiów przyrodniczych w Polsce
Wojciech Widacki
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 1, 2007 Systemy informacji geograficznej w planowaniu poszukiwań morskich - możliwości i perspektywy rozwoju
Agnieszka Chojka, Agnieszka Iżykowska, Marek Piotrowski, Jerzy Pyrchla, Agnieszka Zwirowicz
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 8(44), 2010 Sześć "Krakowskich spotkań z INSPIRE" - próba podsumowania
Kazimierz Bujakowski, Krystian Pyka
Szczegóły   PDF
 
Tom 16, Zeszyt 4(83), 2018 Techniki geomatyki w inwentaryzacji tablic i urządzeń reklamowych
Milena Ezman, Dariusz Korpetta
Streszczenie   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 3, 2004 Techniki GIS w Elektronicznym Atlasie Środowiska Polski - łączenie edukacyjnych treści zawodowych i ogólnokształcących
Maria Andrzejewska, Marek Baranowski, Monika Rusztecka
Szczegóły   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 4, 2004 Techniki teledetekcyjne w inwentaryzacji urządzeniowej lasu
Grzegorz Zajączkowski, Piotr Wężyk
Szczegóły   PDF
 
Tom 1, Zeszyt 1, 2003 Technologia GIS w zintegrowanych systemach ratowniczych
Adam Bujarkiewicz
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 2(46), 2011 Technologiczne aspekty opracowania kartograficznych zobrazowań panoramicznych
Paweł Pędzich, Henryk Gałach
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 1, 2005 Technologie geoinformatyczne w realizacji dyrektyw i konwencji UE w zakresie informacji o środowisku
Andrzej Świąder, Piotr Wężyk, Robert Wańczyk
Szczegóły   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 3, 2004 Technologie geoprzestrzenne w programie studium podyplomowego GIS na Politechnice Wroclawskiej
Paweł Woźniak
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 1, 2006 Technologie i infrastruktury informacji przestrzennej w zastosowaniu do zarządzania kryzysowego
Jerzy Gaździcki
Szczegóły   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 3, 2008 Technologie informacyjne jako narzędzie udziału społecznego w kształtowaniu przestrzeni
Małgorzata Hanzl
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 6, 2007 Technologie interoperacyjne w projekcie GEOPORTAL na przykładzie użycia usługi WMS
Tomasz Kubik, Adam Iwaniak
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 2, 2006 Teledetekcyjna analiza sukcesji brzozy omszonej {_Betula pubescens_ Ehrh.)
Paweł Strzeliński, Agata Wencel
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 8, 2007 Teledetekcyjne metody rejestracji krajobrazu
Stanisław Mularz, Wojciech Drzewiecki, Tomasz Pirowski
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 7(57), 2012 Terminologia definiująca rejestry zasobów danych przestrzennych jako normatywne źródła krajowej infrastruktury infoinformacji przestrzennej
Tomasz Nałęcz, Krystyna Michałowska
Streszczenie   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 3, 2009 Tertiary studies in geoinformation aspects of modernization in Poland
J. Gaździcki
Szczegóły   PDF
 
Tom 12, Zeszyt 1(63), 2014 Test submission 1
Paweł Witkowski
Streszczenie   PDF (English)
 
Tom 3, Zeszyt 2, 2005 Testowanie metod i algorytmów klasyfikacji wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych Puszczy Niepołomickiej
Piotr Wężyk, Paweł Bednarczyk
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 2(52), 2012 Testowanie roboczych wersji specyfikacji danych tematów załączników II i III INSPIRE
Janusz Michalak
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 2(52), 2012 Testowanie specyfikacji danych II i III grupy tematycznej INSPIRE w zakresie tematów przyporządkowanych Głównemu Geologowi Kraju
Paulina Nowakowska, Mateusz Hordejuk, Katarzyna Jóźwik, Kamil Myciuk, Joanna Przasnyska, Katarzyna Sadłowska, Anna Tekielska
Szczegóły   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 4, 2009 Testowanie zgodności wyrobów z normami serii ISO 19100 oraz oznaczanie znakiem zgodności PN
Agnieszka Zwirowicz
Szczegóły   PDF
 
Tom 11, Zeszyt 2(59), 2013 The social usability of geoinformation products
Jerzy Gaździcki
Streszczenie   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 6(42), 2010 Thematic Working Group Geology & Mineral Resources - koncepcja prac nad specyfikacją danych tematycznych INSPIRE
Tomasz Nałęcz
Szczegóły   PDF
 
Tom 11, Zeszyt 1(58), 2013 Topograficzne modelowanie czasoprzestrzeni geograficznej na przykładzie ewolucji modelu pojęciowego TBD/BDOT
Andrzej Głażewski
Szczegóły   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 2, 2004 Transformacja falkowa jako efektywna metoda kompresji internetowych publikacji kartograficznych
Krystian Pyka
Szczegóły   PDF
 
Tom 12, Zeszyt 2(64), 2014 Transformacja zbiorów GESUT z postaci CAD do GIS 3D
Elżbieta Lewandowicz, Dorota Kacprzak
Streszczenie   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 3, 2007 Trendy i problemy rozwoju systemów i zastosowań geoinformacji w samorządzie terytorialnym
Andrzej Sambura, Marcin Bajorski
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 3(53), 2012 Trendy rozwojowe w dziedzinie informacji geoprzestrzennej
Jerzy Gaździcki
Streszczenie   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 3, 2005 Trendy rozwoju systemów obrazowania powierzchni Ziemi
Zdzisław Kurczyński
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 3, 2006 Trójwymiarowe modele miast w sieci Internet
Sebastian Różycki
Szczegóły   PDF
 
Tom 15, Zeszyt 4(79), 2017 Trzeci wymiar na mapie krain geograficznych – koncepcja tyflomapy w druku 3D
Jakub Wabiński, Albina Mościcka
Streszczenie   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 6(42), 2010 Tworzenie elektronicznych map nawigacyjnych dla żeglugi śródlądowej w Polsce
Andrzej Stateczny, Jacek Łubczonek
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 2, 2006 Tworzenie infrastruktury danych georeferencyjnych województwa mazowieckiego
Krzysztof Mączewski, Ewa Janczar
Szczegóły   PDF
 
Tom 1, Zeszyt 1, 2003 Tworzenie modelowych i powtarzalnych rozwiązań wielopoziomowej infrastruktury regionalnych systemów informacji przestrzennej
Sebastian Graca, Włodzimierz Kessler
Szczegóły   PDF
 
Tom 4, Zeszyt 3, 2006 Tworzenie NMT za pomocą GPS RTK/OTF
Katarzyna Pająk, Adam Ciećko, Stanisław Oszczak
Szczegóły   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 2, 2009 Udoskonalenie klasyfikacji nienadzorowanej typów lasów przez wykorzystanie wskaźników spektralnych
Piotr Stępniewski, Krzysztof Będkowski
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 2, Zeszyt 2, 2004 Udostępnianie Bazy Danych Ogólnogeograficznych w Internecie
Marek Baranowski, Łukasz Sławik, Paweł Strzelecki
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 7(43), 2010 Udostępnianie leśnej mapy numerycznej w Internecie na przykładzie Nadleśnictwa Kozienice
Paulina Plewka, Michał Brach
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 6(50), 2011 Ukształtowanie terenu - prace Tematycznej Grupy Roboczej INSPIRE
Zdzisław Kurczyński
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 6(42), 2010 Upowszechnianie wykorzystania informacji przestrzennej - propozycja specjalistycznego geoportalu
Martyna Stelmaszczuk, Wojciech Drzewiecki, Marcin Bielecki
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 6(50), 2011 Usługi sieciowe w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej w oparciu o wspólny projekt UMK i UMWM
Łukasz Wojnowski, Justyna Bachowska, Sławomir Piróg
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 1(37), 2010 Usługi sieciowe zrealizowane w projekcie geoportal.gov.pl
Dariusz Cieśla, Robert Widz, Marek Brylski
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 1(37), 2010 Uwagi dotyczące geoinformacji w aspekcie przestrzennego rozwoju kraju
Bogdan Ney, Elżbieta Kozubek, Anna Wrochna
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 1, 2005 Uwarunkowania fizjograficzne i techniczne wpływające na percepcję obrazu obserwowanego na ekranie monitora
Krystian Pyka
Szczegóły   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 3, 2009 Uwarunkowania i koncepcja kształcenia w zakresie geoinformacji na studiach kierunku geologii
Janusz Michalak
Szczegóły   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 2(52), 2012 Uwarunkowania implementacji Katastralnego Modelu Administrowania Terenem w Polsce
Jarosław Bydłosz
Szczegóły   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 2, 2004 Uzbrojenie terenu w obywatelskim SIT - prawo, technika, praktyka
Zygmunt Szumski
Szczegóły   PDF
 
Tom 8, Zeszyt 5(41), 2010 Użycie technik GIS do szacowania zasobów wód powierzchniowych w skali kraju
Małgorzata Barszczyńska, Paweł Madej, Danuta Kubacka
Szczegóły   PDF
 
Tom 12, Zeszyt 3(65), 2014 Uzyskiwanie bezpłatnych danych z serwisu pogodowego www.ogimet.com
Karol Przeździecki, Jarosław Zawadzki, Witold Sikorski
Streszczenie   PDF
 
Tom 11, Zeszyt 2(59), 2013 Użyteczność społeczna produktów geoinformacyjnych
Jerzy Gaździcki
Streszczenie   PDF   PDF (English)
 
Tom 2, Zeszyt 4, 2004 Wady i zalety programu do odbioru leśnych map numerycznych
Hubert Napierała
Szczegóły   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 2, 2008 Warunki pogodowe jako jeden z czynników rozwoju chorób odkleszczowych w Polsce
Zbigniew Ustrnul, Paweł Stefanoff, Danuta Czekierda
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 7, Zeszyt 4, 2009 Wdrażanie INSPIRE w Holandii
Łukasz Grus, Sandra Wijngaarden, Arnold Breght, Watse Castelein
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 9, Zeszyt 2(46), 2011 Wdrażanie węzłów samorządowej infrastruktury usług informacji przestrzennej
Andrzej Sambura, Leszek Litwin
Szczegóły   PDF
 
Tom 15, Zeszyt 2(77), 2017 Weryfikacja funkcjonalności demonstratora technologii systemu mobilnej nawigacji śródlądowej
Witold Kazimierski, Natalia Wawrzyniak, Grzegorz Zaniewicz, Maciej Marek
Streszczenie   PDF
 
Tom 10, Zeszyt 4(54), 2012 Weryfikacja granicy matematycznej prowadzonej środkiem koryta rzecznego
Agnieszka Bieda
Streszczenie   PDF
 
Tom 2, Zeszyt 1, 2004 Wielojęzyczny europejski podzbiór Unicode w kodowaniu danych geoprzestrzennych
Janusz Michalak
Szczegóły   PDF
 
Tom 18, Zeszyt 1(88), 2020 Wielokryterialne analizy potencjału turystycznego woj. warmińsko-mazurskiego
Agata Majewska, Elżbieta Lewandowicz
Streszczenie   PDF
 
Tom 7, Zeszyt 2, 2009 Wielokryteryjna analiza dostępności terenu na potrzeby sejsmicznych prac poszukiwawczych
Jan Burdziej
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 4, Zeszyt 1, 2006 Wielonarodowe programy produkcji danych geoprzestrzennych do celów obronnych
Jerzy Pietruszka
Szczegóły   PDF
 
Tom 11, Zeszyt 5(62), 2013 Wieloskalowa wizualizacja danych georeferencyjnych w serwisie internetowym
Andrzej Głażewski, Paweł Kowalski
Streszczenie   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 5, 2008 Wirtualny Kampinoski Park Narodowy jako narzędzie edukacji ekologicznej
Maria Andrzejewska, Marek Baranowski, Magdalena Machinko-Nagrabecka, Piotr Mikolajczyk, Katarzyna Rączka, Monika Rusztecka
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 3(47), 2011 Wizualizacja 2/3D podwodnego akwenu dla potrzeb wykonania precyzyjnych manewrów jednostek pływających
Andrzej Stateczny, Izabela Bodus-Olkowska
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 8, 2007 Wizualizacja 3D w promocji dziedzictwa kulturowego
Józef Jachimski, Władysław Mierzwa, Regina Tokarczyk
Szczegóły   PDF
 
Tom 6, Zeszyt 2, 2008 Wizualizacja danych morskich za pomocą GMT
Bogusz Piliczewski
Szczegóły   PDF (English)
 
Tom 16, Zeszyt 1(80), 2018 Wizualizacja parametru rozmycia Gaussa i siatki populacji w interaktywnym portalu anamorfoz kartograficznych
Jakub Lamparski, Stanisław Szombara
Streszczenie   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 2(46), 2011 Wizualizacja ścian nabrzeży za pomocą obrazów sonaru skanujacego na potrzeby geoinformacyjnego systemu ochrony portu
Natalia Wawrzyniak, Grzegorz Zaniewicz
Szczegóły   PDF
 
Tom 3, Zeszyt 4, 2005 Wizualizacja trójwymiarowa w badaniach strefy brzegowej na przykładzie obliczeń objętości materiału erodowanego i akumulowanego na brzegu morskim
Agnieszka Łęcka, Kazimierz Furmańczyk
Szczegóły   PDF
 
Tom 9, Zeszyt 4(48), 2011 Wojewódzka Baza Ochrony Gruntów Rolnych jako komponent infrastruktury informacji przestrzennej województwa dolnośląskiego
Tomasz Figurski, Krzysztof Owsianik, Robert Pajkert
Szczegóły   PDF
 
Tom 5, Zeszyt 3, 2007 Wojewódzkie portale informacji przestrzennej
Dariusz Dukaczewski
Szczegóły   PDF
 
601 - 800 z 953 elementów << < 1 2 3 4 5 > >>