Kształcenie w zakresie geomatyki na wydziałach leśnych

Heronim Olenderek
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Polska

Tomasz Olenderek
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Polska

Słowa kluczowe:

wydziały leśne; kształcenie; geomatyka

Pełny tekst:

PDF