Tom 7, Zeszyt 3, 2009

Spis treści

1. Studia wyższe w dziedzinie geoinformacji: aspekty modernizacji w Polsce
Jerzy Gaździcki 7-12 13-18
2. Od geodezji i kartografii do wyzwań i możliwości geomatyki
George Zarzycki 19-21 23-25
3. Problematyka kształcenia w dziedzinie geoinformacji na kierunku informatyka na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej
Andrzej Stepnowski, Marek Moszyński 27-35
4. Problematyka kształcenia w zakresie geoinformacji na kierunku leśnictwo
Heronim Olenderek, Tomasz Olenderek 37-43
5. Modernizacja kształcenia na kierunku geodezji i kartografii w uczelniach technicznych
Konrad Eckes 45-56
6. Kształcenie w zakresie geoinformatyki na kierunku geofrafia
Jacek Kozak, Piotr Werner, Zbigniew Zwoliński 57-73
7. Kształcenie w dziedzinie geoinformacji na kierunku górnictwa i geologii
Jan Blachowski, Józef Woźniak 75-85
8. Uwarunkowania i koncepcja kształcenia w zakresie geoinformacji na studiach kierunku geologii
Janusz Michalak 87-96
9. Geoinformacja na kierunkach studiów związanych z gospodarowaniem przestrzenią
Dariusz Korpetta 97-101
10. Kształcenie w zakresie budowy infrastruktur informacji przestrzennej: propozycje programowe
Agnieszka Chojka, Wojciech Pachelski, Zenon Parzyński, Agnieszka Zwirowicz 103-116
11. Kształcenie w zakresie geomatyki górniczej
Artur Krawczyk 117-124
12. Koncepcja kierunku studiów w dziedzinie geoinformacji
Andrzej Stateczny 125-134
13. Opinie na temat koncepcji utworzenia kierunku studiów w dziedzinie geoinformacji
Jerzy Gaździcki 135-158