Koncepcja i realizacja intemetowego serwisu geoinformacyjnego udostępniającego dane referencyjne i tematyczne

Joanna Bac-Bronowicz
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Polska

Tomasz Berus

Polska

Artur Karyś

Polska

Paweł Kowalski
Politechnika Warszawska
Polska

Robert Olszewski
Politechnika Warszawska
Polska

Słowa kluczowe:

serwis geoinformacyjny; usługa danych przestrzennych; wolne oprogramowanie

Pełny tekst:

PDF