Geoportal Centrum Infrastruktury Badawczej Danych GNSS

Andrzej Araszkiewicz
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Beata Całka
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Damian Kiliszek
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Marta Kuźma
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Michał Mierzwiak
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Albina Mościcka
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Joanna Nowak Da Costa
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Krzysztof Pokonieczny
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Marcin Szołucha
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Jakub Wabiński
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Polska

Streszczenie

Artykuł przedstawia stworzenie portalu internetowego zapewniającego dostęp do polskich danych z
Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS). Opracowane rozwiązanie jest jednym z
elementów Centrum Infrastruktury Badawczej, zbudowanego w ramach polskiej odpowiedzi na
program European Plate Observing System. W ramach projektu EPOS-PL utworzono Repozytorium
Danych GNSS oraz Centrum Analiz Danych GNSS. Dostęp do danych i wyników ich przetwarzania
zapewnia dedykowany geoportal. Prace obejmowały trzy etapy cyklu życia rozwoju systemu:
projektowanie, implementację i testowanie. Portal ma za zadanie wspierać pracę zarządców
infrastruktury GNSS, a przede wszystkim zaspokajać potrzeby środowiska naukowego zajmującego
się badaniami stałej Ziemi.

Słowa kluczowe:

otwarte dane, geodezja satelitarna, nauki o ziemi, System Obserwacji Płyty Europejskiej

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Araszkiewicz, A., Voelksen, C., 2017: The impact of the antenna phase center models on the

coordinates in the EUREF Permanent Network. GPS Solut., 21, 747–757.

https://doi.org/10.1007/s10291-016-0564-7

Araszkiewicz, A., Kiliszek, D., Mierzwiak, M.;,Nowak Da Costa, J., Szołucha, M., 2021: GPSBased

Multi-Temporal Variation in Precipitable Water over the Territory of Poland. Remote

Sens., 13, 2960. https://doi.org/10.3390/rs13152960

Bruyninx, C., Legrand, J., Fabian, A., Pottiaux E., 2019: GNSS metadata and data validation in the

EUREF Permanent Network, GPS Solut, 23: 106. https://doi.org/10.1007/s10291-019-0880-9

Bosy, J.; Graszka, W.; Leończyk, M. 2007. ASG-EUPOS. A Multifunctional Precise Satellite

Positioning System in Poland. Eur. J. Navig., 5, 2–6

Jeffery K.G., Bailo D., 2014: EPOS: Using Metadata in Geoscience. In: Closs S., Studer R.,

Garoufallou E., Sicilia MA. (eds) Metadata and Semantics Research. MTSR 2014.

Communications in Computer and Information Science, vol 478. Springer, Cham.

https://doi.org/10.1007/978-3-319-13674-5_17

Liwosz, T.; Ryczywolski, M., 2016: Verification of the Polish geodetic reference frame by means

of a new solution based on permanent GNSS data from the years 2011-2014. Rep. Geod.

Geoinform., 102, 52–66.