Tom 5, Zeszyt 1, 2007

Spis treści

1. Próba budowy aplikacji narzędziowej GIS na podstawie modelu pojęciowego
Agnieszka Chojka, Agnieszka Iżykowska, Agnieszka Zwirowicz 7-13
2. Systemy informacji geograficznej w planowaniu poszukiwań morskich - możliwości i perspektywy rozwoju
Agnieszka Chojka, Agnieszka Iżykowska, Marek Piotrowski, Jerzy Pyrchla, Agnieszka Zwirowicz 15-22
3. Rezultaty testowania programu DEMETER 2000 w laboratoriach DGNSS/GIS chełmskiej PWSZ
Andrzej Fellner, Paweł Trómiński, Józef Zając 23-33
4. Harmonizacja baz danych referencyjnych - niezbędny krok ku budowie krajowej infrastruktury danych przestrzennych
Dariusz Gotlib, Adam Iwaniak, Robert Olszewski 35-38
5. Budowa infrastruktury danych przestrzennych na poziomie powiatowym
Adam Iwaniak, Adam Śliwiński, Maciej Tobjasz 39-46
6. Implementacja SDI z wykorzystaniem wolnego oprogramowania
Adam Iwaniak, Adam Śliwiński 47-51
7. Syntetyczne miary dostępności sieci telekomunikacyjnych
Elżbieta Kozubek, Piotr Werner 53-62
8. Porównanie klasyfikacji obiektowej z tradycyjną klasyfikacją pikselową z punktu widzenia automatyzacji procesu tworzenia bazy danych o pokryciu i użytkowaniu terenu
Stanisław Lewiński 63-70
9. Metody analiz przestrzennych w badaniu zmienności opadów w Europie
Ewa Łupikasza 71-80
10. Integracja danych przestrzennych o środowisku naturalnym - wyzwanie dla instytucji z branży ochrony środowiska?
Tomasz Nałęcz 81-89
11. Analizy przestrzenne z zastosowaniem metod geostatystycznych (Modelowanie 3D porfirowego złoża miedzi Rio Blanko w Peru)
Barbara Namysłowska-Wilczyńska 91-104
12. Opracowanie scenariuszy erozji brzegu i jej skutków w okolicach Trzęsacza w latach 2005-2105 przy użyciu narzędzi geoinformacyjnych
Igor Szakowski, Rafał Benedyczak 105-111
13. METAGE WebGIS - UMN Map Server w wizualizacji badań naukowych
Rafał Wawer 113-118