Koncepcja i studium implementacji w architekturze SOA sieciowej usługi generalizacji informacji geograficznej

Tomasz Berus

Polska

Robert Olszewski

Polska

Agata Pillich-Kolipińska

Polska

Słowa kluczowe:

generalizacja informacji geograficznej; usługi sieciowe

Pełny tekst:

PDF