Miejsce obszarów chronionych w monitoringu zagospodarowania przestrzennego kraju

Zdzisław Cichocki
Instytut Ochrony Środowiska
Polska

Małgorzata Bidłasik
Instytut Ochrony Środowiska
Polska

Słowa kluczowe:

zagospodarowanie przestrzenne; monitoring; plany zagospodarowania przestrzennego;systemy obszarów chronionych

Pełny tekst:

PDF