Kartograficzny model danych w systemach informacji geograficznej

M. Baranowski
UNEP/GRID Warszawa

Słowa kluczowe:

kartograficzny model danych; krajobrazowy model danych; Baza Danych Ogólnogeograficznych

Pełny tekst:

PDF