GIS a koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju

Sławomir Anusz
Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa
Polska

Słowa kluczowe:

planowanie przestrzenne; Systemy Informacji Przestrzennej w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju; monitoring planowania i zagospodarowania przestrzennego

Pełny tekst:

PDF