Klasyfikacja upraw za pomocą sieci neuronowych z wykorzystaniem lotniczych obrazów hiperspektralnych

D. Olesiuk

M. Bachmann

M. Habermeyer

W. Heldens

B. Zagajewski

Słowa kluczowe:

sztuczne sieci neuronowe; obraz hiperspektralny; wskaźniki hiperspektralne; MNF

Pełny tekst:

PDF (English)