Koncepcja systemu kierowania geoinformatycznego (SKG) cywilizacja 8D

Andrew Targowski
ORCID: 0000-0002-8908-7696

Western Michigan University
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej

Streszczenie

Studium syntetyzuje kompleksowe podejście do Systemu Geoinformatycznego Cywilizacji, w szczególności na poziomach światowym oraz krajowym ponieważ klimat nie ma granic. Rozwiązania zaczyna przypomnienie dwóch podejść w projektowaniu systemów informatycznych; oddolnym i odgórnym. Pierwsze podejście prowadzi do wysp informacyjnych a drugie jest właściwe dla geoinformatyki. Sformułowano Trójkąt Śmierci Cywilizacji złożony z trzech bomb; populacyjnej, ekologicznej i wyczerpania się strategicznych zasobów. Rozważania są również podane w odniesieniu do liczby przestrzeni (D) w jakich można rozważać system kierowania Geoinformatycznego.

Przesłano: 19.11.2019 Zaakceptowano: 28.12.2019 Opublikowano: 30.12.2019

Słowa kluczowe:

geoinformatyka; środowisko; klimat; cywilizacja; Trójkąt Śmierci Cywilizacji; system kierowania geoinformatycznego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia

Asimove, I., 1950: I, Robot. New York. Gnome Press.

Gore, Al., 1993: Earth in the Balance. Ecology and the Human Spirit. Rodale, New York.

Krawczyk, H., Targowski A., 2019: Wisdom in the Context of Globalization and Civilization. Cambridge Scholars Publishers, Newcastle upon Tyne.

Targowski, A., 1980: Informatyka, modele rozwoju i systemów (Computer science, development models and systems). PWE, Warszawa.

Targowski, A., 2009: Information Technology and Societal Development. Information Science Reference, Hershey & New York.

Targowski, A., 2013: Historia, teraźniejszość i przyszłość informatyki (History, present and future of computer science) . Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.

Targowski, A., 2017: Moc Mądrości (Power of Wisdom). Wydawnictwa Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.

Targowski, A., 2018: Rozwój KSI i PESEL (Development of KSI and PESEL). Oficyna Wydawnicza Kucharski, Toruń.

Targowski, A., 2019: Granice cywilizacji (The limits of civilization). Wydawnictwo Creator, Warszawa.

Kurtzweil, R., 2005: The Singularity is Near When Humans Transcend Biology. Penguin Books,New York.