Koncepcja systemu inwentaryzacji indywidualnych form ochrony przyrody

Paweł Próchnicki
Politechnika Białostocka
Polska

Słowa kluczowe:

ochrona przyrody; indywidualne formy ochrony przyrody; inwentaryzacja; SIP

Pełny tekst:

PDF