Koncepcja atlasu hydrologicznego dorzecza Górnej Odry

D. Absalon
University of Silesia
Faculty of Earth Sciences
Polska

J. Kaňok
Palacký University in Olomunc
Faculty of Science
Czechy

Słowa kluczowe:

Odra; hydrologia; atlas tematyczny; systemy informacji geograficznej; kartografia

Pełny tekst:

PDF (English)