Konwersja bazy danych VMap L2 pierwszej edycji do struktury użytkowej

J. Bac-Bronowicz
Akademia Rolnicza we Wrocławiu

A. Kołodziej

P. Kowalski
Politechnika Warszawska

R. Olszewski
Politechnika Warszawska

Słowa kluczowe:

Infrastruktura danych przestrzennych; baza danych VMap L2

Pełny tekst:

PDF