Koncepcja wspólnej bazy danych dla rejonów przygranicznych Niemiec i Polski na poziomie szczegółowości 1:10 000

Z. Parzyński

J. Uchański

J. Zieliński

Słowa kluczowe:

ATKIS; TBD; georeferencyjne bazy danych

Pełny tekst:

PDF