Koncepcja jednolitego modelu danych georeferencyjnych jako podstawy Publicznego Rejestru Danych Przestrzennych w Polsce

Piotr Pachół
Wojewodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach
Polska

Jerzy Zieliński
Wojewodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach
Polska

Słowa kluczowe:

model danych georeferencyjnych; baza danych przestrzennych; rejestr publiczny; standard techniczny; infrastruktura danych przestrzennych; generalizacja; wizualizacja

Pełny tekst:

PDF