Integracja danych przestrzennych na przykładach systemów województw: śląskiego i zachodniopomorskiego

Andrzej Sambura
Instytut Systemów Przestrzennych i Katasralnych
Polska

Marcin Bajorski
Instytut Systemów Przestrzennych i Katasralnych
Polska

Słowa kluczowe:

dane przestrzenne; infrastruktura informacji przestrzennej; integracja; system regionalny; portal; INSPIRE

Pełny tekst:

PDF