Metoda profili w budowie numerycznego modelu rzeźby terenu

A. Stateczny
Akademia Morska w Szczecinie

M. Kozak
Politechnika Szczecińska

Słowa kluczowe:

numeryczny model rzeźby terenu; metoda profili; sieci RBF

Pełny tekst:

PDF