INSPIRE w kontekście Europejskiej Agendy Cyfrowej

Alessandro Annoni

Słowa kluczowe:

dyrektywa INSPIRE; Europejska Agenda Cyfrowa; informacja przestrzenna

Pełny tekst:

PDF (English) PDF